Karta kierowcy – to co powinieneś o niej wiedzieć

24 Paź 2017, 20:30

Karta kierowcy jest dokumentem, do posiadania którego są zobligowani wszyscy kierowcy samochodów powyżej 3,5t i wyposażonych w tachografy cyfrowe. Do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu zaliczana jest również przyczepa bądź naczepa.

Karta kierowcy jest dokumentem, którego okres ważności wynosi 5 lat, ale nie dłużej niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę. Po upływie tego czasu należy zatem podjąć działania o wydanie nowego dokumentu.

Karta kierowcy ma do spełnienia dwa podstawowe zadania:
– po włożeniu jej do tachografu cyfrowego można zidentyfikować kierowcę,
– w jej pamięci zapisywane są informacje dotyczące przejazdów, postojów oraz innych czynności wykonywanych przez kierowcę.

Jedna karta dla jednego kierowcy
Organem odpowiedzialnym za wydanie karty kierowcy jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Jednemu kierowcy przysługuje tylko jeden dokument – odznacza się on spersonalizowanym charakterem, a zatem zastosowanie tu znajdują osobowe dane kierowcy, który składał wniosek o wyrobienie karty. Okres ważności karty wynosi 5 lat – po upływie tego czasu nie wolno z niej korzystać, podobnie jak w sytuacji, gdy dojdzie do jej uszkodzenia.

Służby kontrolne mają prawo do tego, aby od kierowcy pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy zażądać okazania nie tylko karty kierowcy, ale również:

– wykresówek z dnia bieżącego oraz używanych przez kierowcę podczas poprzednich 28 dni,
– odręcznych notatek oraz wydruków, które zostały sporządzone w ciągu bieżącego tygodnia oraz poprzednich 28 dni.

Wniosek o wydanie karty kierowcy?
Wniosek jest podzielony na trzy części.

1. Część A ( podajemy swoje dane personalne)

W kolejnych rubrykach umieszcza się następujące informacje:

– Imię/imiona własne zgodnie z danymi w prawie jazdy,

– numer PESEL,

– numer NIP – nieobowiązkowa rubryka,

– dane kontaktowe w postaci numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego i adresu e-mail – nieobowiązkowa rubryka, niemniej zaleca się jej wypełnienie,

– adres do przesłania karty/korespondencji.

2. Część B (informacje o prawie jazdy)

W kolejnych rubrykach wpisuje się:

– kategorię posiadanego i ważnego prawa jazdy,

– jako organ wydający należy podać organ samorządu terytorialnego, który wydał prawo jazdy lub jego kod numeryczny,

– datę ważności prawa jazdy.

3. Część C

Wypełniamy następujące rubryki:

– o wydanie karty kierowcy – w punkcie C zaznacza się jedną z czterech opcji,

– jeśli został zaznaczony punkt 2 lub 3 należy dodatkowo wpisać powód składania wniosku o wznowienie lub wymianę karty,

– określenie sposobu zwrotu opłaty za kartę w przypadku odrzucenia wniosku lub wymiany karty z powodu wadliwego działania karty wskutek jej wady fabrycznej – w punkcie 5 zaznacza się właściwe pole,

– jeżeli dochodzi do wymiany karty z powodu jej uszkodzenia bądź wadliwego działania, a także w przypadku wznowienia z powodu zmiany danych administracyjnych lub zamiany karty z powodu zamiany kraju zamieszkania, należy wraz z kompletem dokumentów odesłać dotychczas posiadaną kartę.

Metody składania wniosku

– tradycyjna – czyli w formie papierowej; taki wniosek należy przesłać do PWPW pocztą,

– elektroniczna – kierowcy pragnący skorzystać z tej opcji muszą posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co dołączyć do wniosku?

– fotografię – nie wolno samodzielnie naklejać jej na wniosek,

– kopię awersu i rewersu prawa jazdy,

– kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty.

Uszkodzona lub skradziona karta
Jeśli kierowca stwierdzi, że doszło do uszkodzenia, kradzieży bądź zaginięcia karty, musi w pierwszej kolejności już na początku trasy wydrukować dane dotyczące pojazdu, który prowadzi. Na tymże wydruku powinny się znaleźć informacje:

– umożliwiające identyfikację kierowcy,

– o wcześniejszych okresach aktywności w danej zmianie roboczej.

Stosowny wydruk wykonuje się także i na końcu trasy. Ogólna zasada, jaka obowiązuje w przypadku któregokolwiek z wymienionych zajść jest taka, że jednego dnia kierowca musi wydrukować dwa raporty – przed rozpoczęciem pracy oraz po jej zakończeniu.

Ważne procedury

Jeżeli doszło do uszkodzenia karty, sprawa jest prosta – wadliwy egzemplarz należy wysłać listem poleconym do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Niezbędne jest też wypełnienie wniosku o wydanie nowej karty. Gdy natomiast kierowca stwierdzi brak karty, jest zobligowany zgłosić ten fakt na policję – w tym kraju, w którym doszło do kradzieży bądź zaginięcia karty. Bardzo ważne jest to, by w takiej sytuacji posiadać wystawione przez policję potwierdzenie zgłoszenia, ponieważ bez tego dokumentu nie wolno kontynuować jazdy.

Bez karty kierowca może kontynuować jazdę maksymalnie przez 15 dni, ale pod warunkiem, że na wypadek kontroli jest w stanie przedstawić jeden z poniższych dokumentów, a mianowicie:

– potwierdzenie zgłoszenia na policję kradzieży karty,

– potwierdzenie zgłoszenia do PWPW faktu zgubienia karty oraz kopii nowo złożonego wniosku wraz z potwierdzeniem nadania o wydanie duplikatu,

– uszkodzonej karty kierowcy, zaś po jej odesłaniu kopii wniosku wraz z potwierdzeniem nadania o wydanie nowej karty.

Po upływie wspomnianych 15 dni cel jazdy może być tylko jeden – odstawienie pojazdu do bazy.
Mareczek91121
Obserwowany
 
Posty: 1
Prawo jazdy: 01 01 1991
Auto: mazda 323

  • Ciekawe publikacje motoryzacyjne

    Obowiązkowy przegląd pojazdu, a koronawirus? Obowiązkowy przegląd pojazdu, a koronawirus?
    Co zrobić w sytuacji jak niebawem kończy nam się przegląd naszego samochodu? W normalnych warunkach umawiamy się na niego kilka dni wcześniej lub po prostu jedziemy wykonać ścieżkę diagnostyczną. Nie inaczej jest obecnie ...
    Nadwozie i bezpieczeństwo BMW ActiveHybrid 3 Nadwozie i bezpieczeństwo BMW ActiveHybrid 3
    Struktura nadwozia BMW ActiveHybrid 3 spełnia najwyższe standardy w zakresie wytrzymałości i lekkości konstrukcji. Używając właściwych materiałów we właściwych miejscach uzyskano nie tylko świetną strukturę służącą ...

  •