Klasyfikacja europejska ACEA olejów silnikowych

 • ACEA - Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles
 • KLASYFIKACJA EUROPEJSKA ACEA (CCMC)
  W związku z tym, że warunki eksploatacji pojazdów europejskich są odmienne w porównaniu z amerykańskimi, opracowano klasyfikację ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles) w tłumaczeniu na Polski oznacza Asocjacja Europejskich Konstruktorów Samochodowych. Klasyfikacja ACEA zastąpiła wcześniejsze i nieważne już normy CCMC (Komitet Konstruktorów Wspólnego Rynku).
  Różnorodne zastosowania olejów silnikowych oznaczone są literami przez europejską Klasyfikacj ACEA:
  A - Oleje do silników benzynowych w samochodach osobowych.
  B - Oleje do silników diesla małej pojemności w samochodach osobowych i dostawczych.
  C - Oleje do silników diesla z filtrem cząstek stałych w samochodach osobowych.
  E - Oleje dla pojazdów użytkowych z silnikiem diesla.

  Silniki benzynowe
  A1 - Kategoria olejów silnikowych energooszczędnych ze szczególnie niską lepkością (HTHS < 3,5 mPas). Preferowane klasy lepkości: XW-30 i XW-20.
  A2 - Kategoria olejów konwencjonalnych i lekkiego biegu.
  A3 - Kategoria olejów konwencjonalnych i lekkiego biegu o wyższych wymaganiach niż A2. Przewyższa ACEA A2 w odniesieniu do Noack (straty przy odparowaniu), czystości tłoka i odporności na utlenianie.
  A5 - Kategoria olejów konwencjonalnych i lekkiego biegu. Odpowiada ACEA A3, jednakże z obniżoną lepkością HTHS. W silniku pomiarowym w porównaniu do oleju referencyjnego 15W40 musi zostać wykazana oszczędność paliwa > 2,5%.

  Silniki diesla w samochodach osobowych
  B1 - Kategoria energooszczędnych olejów silnikowych ze szczególnie niską lepkością HTHS (odpowiednio A1).
  B2 - Kategoria olejów konwencjonalnych i lekkiego biegu.
  B3 - Kategoria olejów konwencjonalnych i lekkiego biegu. Przewyższa ACEA B2 odniesieniu do ścierania krzywek, czystości tłoka i stabilności lepkościowej przy zanieczyszczeniu sadzą.
  B5 - Odpowiada ACEA B4, jednak że z obniżoną lepkością HTHS. W silniku pomiarowym w porównaniu do oleju referencyjnego 15W40 musi zostać wykazana oszczędność paliwa > 2,5%.
  B4 - Nowa kategoria. Oleje do silników Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa (TDI).
  C1 - Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości i wysokich parametrach, przeznaczone do silników benzynowych wyposażonych w katalizatory oraz diesla z filtrem DPF i samochodów wyposażonych w trójfunkcyjny katalizator TWC, w kórych wymaga się olejów klasy SAPS (niski poziom popiołów) o niskim współczynniku tarcia i niskiej lepkości. Oleje te wydłużają żywotnośc filtra DPE oraz katalizatorów TWC, oszczędzają paliwo (niskie tarcie) oraz mają najniższy poziom popioółów (SAPS) Nowa klasyfikacja (od 10/2004). Oleje do silników diesla w samochodach osobowych z filtrem cząstek stałych. Zawartość popiołów siarczanowych maksymalnie 0,5%. Z obniżonym HTHS (Ford).
  C2 - Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości i wysokich parametrach, przeznaczony do silników benzynowych i diesla, wyposażonych w katalizatory, filtry DPF oraz katalizatory trójdrożne, gdzie wymagane są oleje klasy SAPS o niskim współczynniku tarcia i niskiej lepkości (HTS wyższa niż 2,9 mPas). Nowa klasyfikacja (od 10/2004). Oleje do silników diesla w samochodach osobowych z filtrem cząstek stałych. Zawartość popiołów siarczanowych maksymalnie 0,8%. Z HTHS > 2,9 mPas (PEUGEOT).
  C3 - Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości i wysokich parametrach, przeznaczone do silników wyposażonych w filtry DPF, kataliatory oraz katalizatory trójdrożne. Wydłużają żywotnośc filtra DPF i katalizatora TWC. Nie mają wymogu HTHS. Nowa klasyfikacja (od 10/2004). Oleje do silników diesla w samochodach osobowych z filtrem cząstek stałych. Zawartość popiołów siarczanowych maksymalnie 0,8%. Z HTHS > 3,5 mPas (DaimlerChrysler i BMW).
  C4 - Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości i wysokich partametrach, przeznaczone do silników wyposażonych w filtr DPF, katalizator i katalizator trójdrożny, Oleje te wydłużają żywotność filtra DPF oraz katalizatora TWC. Mają obniżony poziom popiołu (SAPS) oraz HTHS na poziomie 3,5 mPas.

  Silniki diesla w samochodach ciężarowych
  E1 - Wymóg podstawowy, klasa wycofana z rynku w 1999 roku. Nieaktualna.
  E2 - Klasa olejów stosowanych powszechnie w samochodach ciężarowych, wyposażonych w silnniki diesla z turbodoładowaniem, obciążonych w stopniu dużym lub średnim, dla normalnych przebiegów bez wymiany oleju. Odpowiada ACEA B2.
  E3 - Klasa wycofana z rynku w roku 2006. Były to oleje wielostopniowe do silników EURO1 i EURO2, odpowiednie do zmiennych warunków atmosferycznych i wydłużonych przebiegów bez wymiany oleju. Lepsza ochrona przed zużyciem, osadami sadzy i szlamu niż w olejach klasy E2. Nieaktualna od 10/2004.
  E4 - Stabilne oleje o stałym wskaźniku lekości, doskonałych parametrach wpływających na zachowanie czystośći tłoków, chroniące przed zużyciem mechanicznym, osadami sadzy i jednocześnie o doskonałej smarownoości. Zalecane do nowoczesnych silników Diesla, spełniających normy czystości spalin EURO1, EURO2, EURO3, EURO4, użytkowanych w trudnych warunkach, przy wydłużonych przebiegacg bez wymiany oleju. Przeznaczone do silników w kórych nie ma filtra DPF, a także do niektórych silników z EGR oraz z systemami SCR i NOx. Oparta na normie MB 228.5. Nie stosuje się testu silnikowego OM 364 A, za to Mack T8 & T8E.
  E5 - Klasa wycofana z runku w 2006 r. Były to oleje spełniające wymagania amerykańskich producentów silników. Chronią przed przyspieszonym zużyciem lepiej niż w klasach E3 i E4, ale gwarancję czystości tłoków, zachowują na poziomie E3. Przeznaczone do silników o długich przebiegach.
  E6 - Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkosci i doskonałych parametrach, zapewniajacych czytsość tłoków, chroniące przed zużyciem mechanicznym i osadami sadzy i jednocześnie o doskonałej smarowności. Przeznaczone do silników diesla spełniających normy czystości spalin EURO1, EURO2, EURO3 i EURO4, użytkowanych w trudnych warunkach i przy wydłużonych przebiegach bez wymiany oleju. Rekomendowane do silników z DPF i bez niego, do niektórych silników z EGR, SCR i NOx. Oleje te są zalecane do silników z DPF, w których stosowane jest paliwo o niskiej zawartości siarki max. 50 ppm. Do silników z AGR bez filtra cząstek stałych i silników z SCR, zalecany do silników z filtrem cząstek stałych w połączeniu z paliwem o niskiej zawartości siarki, zawartość popiołów siarczanowych < 1 % (wagowo).
  E7 - Oleje o stałym wskaźniku lepkości, które zapewniają wyjątkowo skuteczną ochronę i czystośc tłoków oraz zapobiegają zużyciu gładzi cylindrów. Doskonała ochrona przed przedwczesnym zużyciem, gromadzenia się sadzy w silnikach z turbodoładowaniem, doskonała smarowność. Zalecane do nowoczesnych silników Diesla, spełniajacych normy EURO1, EURO2, EURO3 i EURO4, użytkowanych w trudnych warunkach i przy wydłużonych przebiegach bez wymiany oleju. Do silników bez filtra DPF, ale do większzości silników z EGR oraz z systemamu SCR i NOx. Do silników bez filtra cząstek stałych, większości silników z AGR i większości silników SCR. Zawartość popiołów siarczanowych maksymalnie 2% (wagowo).
  E9 - Norma od roku 2008, określająca oleje stabilne o stałym wskaźniku lepkości i obniżonej popiołowości typu mid SAPS. W porównaniu z klasą E6 gwarantują lepszą ochronę przed zużyciem mechanicznym, korozją i osadami sadzy i gwarantujące doskonałą samrowność. Zalecane do silników diesla, spełniających normy spalin EURO1, EURO2, EURO3 i EURO4, EURO5 i EURO6, użytkowanych w trudnych warunkach i przy srednio wydłużonych przebiegach bez wymiany oleju. Przeznaczone do silników z DPF jak i bez DPF, do silników z EGR oraz niektórych z systemami SCR i NOx. Oleje tej klasy utrzymują swoje parametry w silnikach z DPF, w kórych użytkuje się paliwa o niskiej zawartości siarki (max. 15 ppm).

  Silniki benzynowe i diesla w samochodach osobowych
  A/B - oleje do silników benzynowych i diesla stosowane w samochodach osobowych i dostawczych.
  A1/B1 - przeznaczone do silników benzynowych i diesla, w których używa się olejów o niskim współczynniku tarcia i niskiej lepkości, gdzie lepkość HTHS wynosi 2,6 - 3,5 mPas.
  A3/B3 - oleje do silników benzynowych i diesla z wtryskiem bezpośrednim, o stałym wskaźniku lepkości i wysokich parametrach, w kórych występuje wydłużony przebieg między wymianami oleju oraz w trudnych warunkach eksploatacji.
  A3/B4 - stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkosci i wysokich parametrach do silników benzynowych i diesla z wtryskiem bezpośrednim. Nadają sie również do silników, gdzie zaleca się A3/B3.
  A5/B5 - stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości i wysokich parametrach do silników benzynowych i Diesla o wydłużonym przebiegu między wymianami oleju, korzystających z olejów o niskim współczynniku tarcia i niskiej lepkości, gdzie lepkośc HTHS wynosi 2,9 - 3,5 mPas.


  Wróć na stronę - Oleje samochodowe: jak dobrać olej, jego własności i klasyfikacje?

  Redakcja Forum Samochodowe nie bierze odpowiedzialności za jakość danych, do których udało nam się dotrzeć (zwł. że nieraz ten sam producent podaje na różne rynki różniące się informacje. Często też parametry podawane na stronach www są marketingowe i różnią się od tych zawartych w katalogach technicznych).