Piechocinski i jego wypowiedzi...

Piechocinski i jego wypowiedzi...

02 Maj 2007, 18:51

3 warianty modernizacji s 17
Informacja o drodze krajowej nr 17 odcinek Warszawa Kołbiel

Jest zaliczana do sieci dróg ekspresowych (S 17).Jest elementem trasy prowadzącej ruch tranzytowy na kierunku północ-południe Warszawa –Lublin -Hrebenne. Ze względu na wyczerpującą się przepustowość istniejących skrzyżowań z drogami krajowymi nr 2 i numer 50 ,drogami wojewódzkimi oraz ze względu na ciągle rosnący ruch tranzytowy TIR jest przebudowa w dwujezdniową jest priorytetem GDDKiA w węźle warszawskim w latach 2010-2015.

Pomiar ruchu w 2005 roku:

Zakręt –Wiązowna
pojazdy samochodowe ogółem-15808 /dobę
motocykle 32/dobę
samochody osobowe 12346/dobę
samochody dostawcze 1549/dobę
samochody ciężarowe bez przyczepy 759 z przyczepą 869/dobę
autobusy 253/dobę

Wiązowna –Kołbiel


pojazdy samochodowe ogółem-14199 /dobę
motocykle 0/dobę
samochody osobowe 10806/dobę
samochody dostawcze 1193/dobę
samochody ciężarowe bez przyczepy 596 z przyczepą 1306/dobę
autobusy 298/dobę
lubie naszą okolicę
piechocinski
Nowicjusz
 
Posty: 28
Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
Miejscowość: iwiczna

Autobusy w aglomeracji warszawskiej

04 Maj 2007, 08:51

Autobusy w Aglomeracji Warszawskiej .

Miejskie zakłady Autobusowe i działający na zlecenie ZTM przewoźnicy prywatni w 2005 roku obsługiwali w komunikacji miejskiej i podmiejskiej 176 linii dziennych oraz 14 linii nocnych ,w tym :

-107 linii dziennych zwykłych o łącznej długości 1678 km (w tym 93 linie stałe -1467 km i 14 linii okresowych 210 km )

-33 linie dzienne przyspieszone o łącznej długości 638 km ( w tym 24 linie stałe-462km i 9 linii okresowych -176 km )

-31 linii dziennych podmiejskich o łącznej długości 566 km ( w tym 29 linii stałych -535 km i 2 linie okresowe – 30 km )

-5 linii dziennych ekspresowych o łącznej długości 88 km

-14 linii nocnych o łącznej długości 464 km.

Łączna długość linii dziennych wynosi 2971 km a nocnych 464 km .

Średnie długości linii autobusowych są zróżnicowane dla poszczególnych rodzajów linii i wynoszą od około 15 km do ok.19,6 km w przypadku linii dziennych oraz ok. .33,2 km w przypadku linii nocnych. Średnie długości dla każdego rodzaju linii przedstawiały się w 2005 roku następująco :
-linie dzienne zwykłe stałe -15,7 km , przy czym najkrótsza linia nr 113 liczyła 3,48 km a najdłuższa 125 liczyła 26,8 km
-linie dzienne zwykłe okresowe-15 km , najkrótsza 304 liczyła 6,7 km a najdłuższa 345 liczyła 26 km
-linie dzienne przyspieszone stałe – 19,3 km ,najkrótsza linia 500 liczyła 12,5 km a najdłuższa 515 liczyła 27 km
-linie dzienne przyśpieszone okresowe -19,6 km ,przy czym najkrótsza linia 410 liczyła 15,8 km a najdłuższa 408 liczyła 26 km
-linie dzienne podmiejskie stałe -18 ,5 km, najkrótsza linia 706 liczyła 7,2 km a najdłuższa 712 liczyła 26,5
-linie dzienne podmiejskie okresowe -15,4 km najkrótsza linia 805 liczyła 12,6 km a najdłuższa 801 liczyła 18,3 .
-linie dzienne ekspresowe -17,7 najkrótsza E-4 liczyła 11,4 km a najdłuższa E-2 liczyła 22km.
-linie nocne -33,2 km najkrótsza 602 liczyła 21,3 km a najdłuższa 601 liczyła 39,5 km

Średnia prędkość komunikacyjna autobusów wynosi od 21,4-22 km/h na liniach zwykłych i 23-24 km/h na liniach przyspieszonych ,25 km/h na liniach ekspresowych ,24-26 km/h na liniach podmiejskich ido 30 km/h na liniach nocnych .W godzinach szczytu prędkość komunikacyjna spada szczególnie w obszarze centralnym oraz na trasach dojazdowych do Centrum.

Liczba przystanków autobusowych wynosi 3374 sztuki. Średnia odległość międzyprzystankowa jest zróżnicowana : dla linii zwykłych wynosi ok.514-529 metrów ,dla linii przyśpieszonych ok.791-853 m. ,dla linii ekspresowych ok.1158 m.,a na liniach podmiejskich 577-691m.
W szczycie porannym liczba wozów w ruchu wynosiła w 2005 roku 1395 ,w międzyszczycie-821 wozów i 1355 wozów w szczycie popołudniowym oraz 707 wozów w niedzielę i święta na wszystkich liniach dziennych miejskich i podmiejskich. Natomiast na liniach nocnych kursowały 63 wozy w dni powszechne ,soboty i święta.
lubie naszą okolicę
piechocinski
Nowicjusz
 
Posty: 28
Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
Miejscowość: iwiczna

PHARE wTransporcie

04 Maj 2007, 08:52

PHARE


Program PHARE (Poland and Hungary Assistance In Restructuring Economies ) został powołany w 1989 z inicjatywy Komisji Europejskiej celu wsparcia przemian gospodarczych i ustrojowych w Polsce i na Węgrzech potem rozszerzony na pozostałe kraje Europy Środkowo –Wschodniej. W Polsce działa od 1990 roku i był głównym instrumentem w przygotowaniu krajów kandydujących do członkowstwa w UE. W roku 1997 przekształcony został w instrument pomocy akcesyjnej dla 10 krajów kandydujących. Pod koniec lat dziewiedziesiatych stał się programem ukierunkowanym na bezpośrednie wsparcie procesów integracyjnych dlatego tez wszystkie projekty zgłaszane do dofinansowania z PHARE musiały mieć odniesienie do priorytetów zawartych w Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa w UE.W oparciu o te zasady Polska i KE co roku podpisywała memoranda finansowe zawierające zobowiązania finansowe unii na wskazane cele. W budżecie Unii Europejskiej na lata 2000-2006 wysokość funduszy została ustalona na sumę 1,56 mld EUR rocznie dla wszystkich krajów. W momencie wejścia do Unii Europejskiej program PHARE został zastąpiony przez fundusze strukturalne ale do końca 2006 roku będą realizowane projekty które zostały zaakceptowane przez Unię Europejską przed terminem przystąpienia Polski do UE.W ramach środków na lata 2000-2006 PHARE są współfinansowane projekty dotyczące dostosowania polskiego prawodawstwa do prawa wspólnotowego ,wzmocnienia administracji państwowej, umocnienia instytucji demokratycznych. Pomoc inwestycyjna koncentruje się na wzmocnieniu infrastruktury niezbędnej z punktu widzenia przyjmowania prawa wspólnotowego oraz zmniejszaniu dystansu gospodarczego i społecznego. W wielu przypadkach inwestycyjnych PHARE zapewniał niewielką część niezbędnych funduszy ale odgrywał kluczową rolę w procesie pozyskania środków z międzynarodowych instytucji finansowych (EBOR ,Bank Światowy ,EBI )

Projekty PHARE w obszarze infrastruktury komunikacyjnej

Projekty drogowe :

Modernizacja drogi krajowej nr 61 odc. Szczuczyn – Grajewo
Projekt rozpoczęto 11.09.2003
Projekt zakończono 03.12.2004
Czas realizacji : 15 miesięcy
Wartość kontraktu 4 457 471 EUR
Wartość grantu PHARE 3 285 022

Modernizacja drogi krajowej nr 61 odc. Grabowo- Szczuczyn
Projekt rozpoczęto marzec 2004
Projekt zakończono 12.12.2004
Czas realizacji : 9 miesięcy
Wartość kontraktu 4 569 936 EUR
Wartość grantu PHARE 3 018 769

Modernizacja drogi krajowej nr 61 odc. Grajewo – Rajgród
Projekt rozpoczęto 02.05.2002
Projekt zakończono 02.09.2003
Czas realizacji : 15 miesięcy
Wartość kontraktu 8 485 004 EUR
Wartość grantu PHARE 3 800 000 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 61 odc. Barszcze – Netta
Projekt rozpoczęto 17.11.2004
Czas realizacji : 15 miesięcy
Wartość kontraktu 6 489 222 EUR
Wartość grantu PHARE 2 900 000 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 8 odc .Budzisko – Szypliszki
Projekt rozpoczęto 1992
Projekt zakończono 1995
Czas realizacji : 36 miesięcy
Wartość grantu PHARE 2 500 000 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 8 odc. Szypliszki – Suwałki
Projekt rozpoczęto 1999
Projekt zakończono 2000
Czas realizacji : 12 miesięcy
Wartość grantu PHARE 6 mln EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 19 Przejście przez Kuźnicę
Projekt rozpoczęto 1995
Projekt zakończono 1998
Czas realizacji : 36 miesięcy
Wartość grantu PHARE 1 mln EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 65 Grabówka – Widły
Projekt rozpoczęto 1998
Projekt zakończono 1999
Czas realizacji : 12 miesięcy
Wartość kontraktu 2 170 604 EUR
Wartość grantu PHARE 1 mln EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 65 odc . Białystok – Bobrowniki –gr. państwa
Projekt rozpoczęto 2003
Projekt zakończono 30.11.2003
Czas realizacji : 9 miesięcy
Wartość kontraktu 3 683 196 EUR
Wartość grantu PHARE 2 650 331 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 65 Projekt rozpoczęto 11.09.2003 cz II
Projekt rozpoczęto 2002
Projekt zakończono 2003
Czas realizacji : 18 miesięcy
Wartość kontraktu 3 123 891EUR
Wartość grantu PHARE 2 349 668

Budowa południowej obwodnicy Torunia w ciągu drogi S-1
Projekt rozpoczęto 14 04 2004
Projekt zakończono 31 10 2005
Czas realizacji : 18 miesięcy
Wartość kontraktu 14 665 531 EUR
Wartość grantu PHARE 10 561 687


Remont drogi krajowej nr 6 obwodowa Trójmiasta
Projekt rozpoczęto 2000
Projekt zakończono 2002
Czas realizacji : 24 miesięcy
Wartość kontraktu 41 990 206 EUR
Wartość grantu PHARE 20 000 000

Modernizacja drogi krajowej nr 1 odc. drogi do lotniska
Projekt rozpoczęto 2002
Projekt zakończono 2004
Czas realizacji : 22 miesiące
Wartość grantu PHARE 15 173 000 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 944 Żywiec- Zwardoń etap III
Projekt rozpoczęto 1999
Projekt zakończono 2000
Czas realizacji : 22 miesięcy
Wartość grantu PHARE 5 mln EUR

Budowa odcinka A-4 od węzła Batorego do węzła Mikołowska
Projekt rozpoczęto 1998
Projekt zakończono 2002
Czas realizacji : 43miesięce
Wartość grantu PHARE 33 mln EUR

Budowa Autostrady A 4 Południowe Obejście Krakowa odc. II
Projekt rozpoczęto 10.2000
Projekt zakończono czerwiec 2003
Czas realizacji : 36 miesięcy
Wartość kontraktu 42 500 000 EUR
Wartość grantu PHARE 19 896 000

Przebudowa drogi krajowej nr 12 odc. Biskupice – Bezek
Projekt rozpoczęto 09.04.2002
Projekt zakończono 30.11.2003
Czas realizacji : 20 miesięcy
Wartość kontraktu 4 666 600 EUR
Wartość grantu PHARE 4 200 000

Przebudowa drogi krajowej nr 63 odc. Wisznice –Sławatycze
Projekt rozpoczęto 2001
Projekt zakończono 2002
Czas realizacji : 12 miesięcy
Wartość kontraktu 28 217 000 zł
Wartość grantu PHARE 4 mln EUR

Budowa wschodniej obwodnicy Kutna
Projekt rozpoczęto 23.12.2003
Projekt zakończono 30.06 2005
Czas realizacji : 18 miesięcy
Wartość kontraktu 10 142 780 EUR
Wartość grantu PHARE 6 668 361 EUR

Budowa Północnej obwodnicy Rawy Mazowieckiej
Projekt rozpoczęto 18.05.2004
Projekt zakończono 18 11 2005
Czas realizacji : 18 miesięcy
Wartość kontraktu 6 069 800 EUR
Wartość grantu PHARE 2 628 122EUR


Budowa obwodnicy m. Lubrza na drodze krajowej nr 40
Projekt rozpoczęto 20.04.2004
Projekt zakończono 15.12.2005
Czas realizacji : 20 miesięcy
Wartość kontraktu 4 348 700 EUR

Budowa Autostrady A - 4,odc .Nogawczyce – Kleszczów
Projekt rozpoczęto 24 10 2001
Projekt zakończono24 11 2003
Czas realizacji : 25 miesięcy
Wartość kontraktu 20 mln EUR

Budowa obwodnicy miasta Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41
Projekt rozpoczęto 12 .2001
Projekt zakończono 25 08 2003
Czas realizacji : 20 miesięcy
Wartość kontraktu 2 416 410 EUR


Przebudowa drogi krajowej nr 16 odc .Naglady Olsztyn –Wójtowo
Projekt rozpoczęto 15 09 2002
Projekt zakończono 28 11 2004
Czas realizacji : 22 miesiące
Wartość kontraktu 13 363 600 EURPrzebudowa węzła Elbląg Wschód droga krajowa nr 22
Projekt rozpoczęto 11 03 2004
Projekt zakończono 15 11 2005
Czas realizacji : 22 miesiące
Wartość kontraktu 6 063 500 EUR


Budowa obejścia drogowego m. Pniewy na drodze krajowej nr 2
Projekt rozpoczęto 20 11 1999
Projekt zakończono 11 12 1998
Czas realizacji : 13 miesięcy
Wartość kontraktu 1 561 826 EUR
Wartość grantu PHARE 1 561 826EUR

Budowa obejścia drogowego m .Pniewy na drodze krajowej 24
Projekt rozpoczęto 22 07 1998
Projekt zakończono 21 07 1999
Czas realizacji : 12 miesięcy
Wartość kontraktu 2 006 498 EUR
Wartość grantu PHARE 1 515 000 EUR


Modernizacja drogi krajowej nr 24 odc .Pniewy –Skwierzyna
Projekt rozpoczęto 25 08 1999
Projekt zakończono 26 08 2000
Czas realizacji : 12 miesięcy
Wartość kontraktu 1 054 186 EUR
Wartość grantu PHARE 1 054 186 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 24 Pniewy – Skwierzyna odc. Pniewy – Orzeszkowo
Projekt rozpoczęto 28 07 2000
Projekt zakończono 27 07 2001
Czas realizacji : 12 miesięcy
Wartość kontraktu 896 679 EUR
Wartość grantu PHARE 686 813 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 871 Radymno – Korczowa
Projekt rozpoczęto 1999
Projekt zakończono 2000
Czas realizacji : 12 miesięcy
Wartość kontraktu 2 006 498 EUR
Wartość grantu PHARE 2 mln EUR


Przebudowa drogi krajowej nr 9 Miejsce Piastowe – Barwinek
Projekt rozpoczęto 2002
Projekt zakończono 2004
Czas realizacji : 24 miesiące
Wartość kontraktu 1 600 000 EUR


Modernizacja drogi krajowej A-6 ,I odcinek granica państwa – Kołbaskowo
Projekt rozpoczęto 22 03 1996
Projekt zakończono 02 10 1997
Czas realizacji : 19 miesięcy
Wartość kontraktu 3 441 841 EUR
Wartość grantu PHARE 3 441 841 EUR


Modernizacja drogi krajowej A – 6 ,III odcinek
Projekt rozpoczęto 05 11 1997
Projekt zakończono 31 08 1999
Czas realizacji : 22 miesiące
Wartość kontraktu 3 853 076 EUR
Wartość grantu PHARE 3 737 741 EURBudowa mostu przez rzekę Odrę Zachodnią
Projekt rozpoczęto 07 11 1996
Projekt zakończono 30 06 1998
Czas realizacji : 19 miesięcy
Wartość kontraktu 2 995 574 EUR
Wartość grantu PHARE 2 449 319 EUR


Budowa mostu przez rzekę Odrę Wschodnią
Projekt rozpoczęto 07 11 1996
Projekt zakończono 09 10 1998
Czas realizacji : 23 miesiące
Wartość kontraktu 2 924 454 EUR
Wartość grantu 2 432 432 EUR


Budowa autostrady A – 6 ,odc. .II
Projekt rozpoczęto 07 11 1996
Projekt zakończono 06 05 1998
Czas realizacji : 18 miesięcy
Wartość kontraktu 6 291 615 EUR
Wartość grantu PHARE 5 111 247 EUR


Przebudowa dróg krajowych nr 124 i 126 (obecnie drogi wojewódzkie )na przejściu
Granicznym w Osinowie Dolnym
Projekt rozpoczęto 20 01 1997
Projekt zakończono 15 10 1997
Czas realizacji : 9 miesięcy
Wartość kontraktu 1 254 807 EUR
Wartość grantu PHARE 1 200 000 EUR


Modernizacja drogi krajowej numer 22 Kostrzyn – Gorzów Wielkopolski
Projekt rozpoczęto 09 09 1997
Projekt zakończono 08 06 1999
Czas realizacji : 21 miesięcy
Wartość kontraktu 6 380 514 EUR
Wartość grantu PHARE 6 380 514 EUR


Modernizacja drogi krajowej nr 13 Szczecin - Kołbaskowo
Projekt rozpoczęto 20 06 1997
Projekt zakończono 30 06 1999
Czas realizacji : 24 miesiące
Wartość kontraktu 2 665 872 EUR
Wartość grantu PHARE 2 mln EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 13
Projekt rozpoczęto 15 09 1998
Projekt zakończono 30 06 1999
Czas realizacji : 9 miesięcy
Wartość kontraktu 441 844 EUR
Wartość grantu PHARE 441 844 EUR

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 120 (obecnie droga wojewódzka )Gryfice – Mescherin
Projekt rozpoczęto 08 07 1998
Projekt zakończono 20 03 1999
Czas realizacji : 8 miesięcy
Wartość kontraktu 349 528 EUR
Wartość grantu PHARE 300 702 EUR


Przebudowa drogi krajowej nr 6 odc. Goleniów – Nowogard III etapy
Etap I kontrakt I

Modernizacja drogi krajowej nr 6 Goleniów – Bodzęcin
Projekt rozpoczęto 07 05 2002
Projekt zakończono 17 11 2003
Czas realizacji : 18 miesięcy
Wartość kontraktu 2 143 515 EUR
Wartość grantu PHARE 1 072 458 EUR
Etap I kontrakt II

Modernizacja drogi krajowej nr 6 Goleniów – Nowogard
Projekt rozpoczęto 30 01 2003
Projekt zakończono 29 10 2003
Czas realizacji : 9 miesięcy
Wartość kontraktu 2 825 636 EUR
Wartość grantu PHARE 1 395 864 EUR
Etap II

Modernizacja drogi krajowej nr 6 Bodzęcin – Redostowo
Projekt rozpoczęto 13 02 2004
Projekt zakończono 13 02 2005
Czas realizacji : 12 miesięcy
Wartość kontraktu 3 358 378 EUR
Wartość grantu PHARE 1 865 404 EUR

Etap III
Kontrakt I Modernizacja drogi krajowej nr 6 Redostowo – Nowogard
Projekt rozpoczęto 12 11 2004
Czas realizacji : 12 miesięcy
Wartość kontraktu 3 594 460 EUR
Wartość grantu PHARE 2 693 328 EUR

Kontrakt II ciąg dalszy modernizacji drogi krajowej nr 6 na odcinku Redostowo – Nowogard
Projekt rozpoczęto 03 06 2004
Czas realizacji : 12 miesięcy
Wartość kontraktu 10 073 606 zł

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 60 Raciąż – Glinojeck – Ciechanów
Projekt rozpoczęto październik 2004
Projekt zakończono 30 06 2006
Czas realizacji : 16 miesięcy
Wartość kontraktu 3 948 445 EUR
Wartość grantu PHARE 2 574 543 EUR

Rekonstrukcja drogi krajowej Lubań – Leśna – Miłoszów – Serbska
Projekt rozpoczęto 04 1998
Projekt zakończono 11 .1999
Czas realizacji : 19 miesięcy
Wartość kontraktu 2 062 200 EUR
Wartość grantu PHARE 1 623 900 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 5 odc. Kamienna Góra – Lubawka
Projekt rozpoczęto 04 1999
Projekt zakończono 01. 2000
Czas realizacji : 9 miesięcy
Wartość kontraktu 1288 500 EUR
Wartość grantu PHARE 1 200 000 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 5 odc. Bolków – Kamienna Góra
Projekt rozpoczęto 04 2000
Projekt zakończono 12 2000
Czas realizacji : 8 miesięcy
Wartość kontraktu 745 600 EUR


Budowa obwodnicy Bolesławca na drodze krajowej nr 4 etap I
Część I projektu
Projekt rozpoczęto 02.1999
Projekt zakończono 12 1999
Czas realizacji : 10 miesięcy
Wartość kontraktu 2 732 300 EUR

Część II projektu odnowa
Projekt rozpoczęto 04 2000
Projekt zakończono 12 2000
Czas realizacji : 8 miesięcy
Wartość kontraktu 384 900 EUR

Droga odciążająca centrum miasta Bolesławca od ruchu tranzytowego II etap
Część I projektu – obwodnica
Projekt rozpoczęto 12. 2000
Projekt zakończono 05 2002
Czas realizacji : 17 miesięcy
Wartość kontraktu 3 832 400 EUR
Wartość grantu PHARE 3 526 600 EUR

Część II projektu – odnowa
Projekt rozpoczęto 04.2001
Projekt zakończono 11.04
Czas realizacji : 7 miesięcy
Wartość kontraktu 1 260 000 EUR
Wartość grantu PHARE 990 000 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 30 odc. Olszyna – Lubań
Projekt rozpoczęto 03. 2000
Projekt zakończono 05 2001
Czas realizacji : 10 miesięcy
Wartość kontraktu 2 790 100 EUR
Wartość grantu PHARE 2 578 800 EUR

Obejście m. Olszyna na drodze krajowej 30
Część I obwodnica
Projekt rozpoczęto 10. 2000
Projekt zakończono 10. 2001
Czas realizacji : 12 miesięcy
Wartość kontraktu 2 653 600 EUR

Część II – odnowa
Projekt rozpoczęto 03.2001
Projekt zakończono 10.2001
Czas realizacji : 7 miesięcy
Wartość grantu PHARE 894 500 EUR

Budowa wiaduktu drogowego w m. Kłobuczyn na drodze krajowej nr 3
Projekt rozpoczęto 11.1999
Projekt zakończono 11. 2000
Czas realizacji : 12 miesięcy
Wartość kontraktu 2 416 700 EUR
Wartość grantu PHARE 756 000 EUR

Budowa wiaduktu w m. Kłobuczyn –przebudowa przejazdów
Projekt rozpoczęto 09. 2000
Projekt zakończono 11. 2000
Czas realizacji : 2 miesiące
Wartość kontraktu 241 400 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice Żarska Wieś I
Projekt rozpoczęto 03. 2003
Projekt zakończono 06 2004
Czas realizacji : 15 miesięcy
Wartość kontraktu 2 mln EUR
Wartość grantu PHARE 1 479 200 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Żarska Wieś II
Projekt rozpoczęto 10. 2003
Projekt zakończono 06 2005
Czas realizacji : 20 miesięcy
Wartość kontraktu 2 087 800 EUR
Wartość grantu PHARE 1 564 600 EUR

Budowa obejścia m. Radoniów na drodze krajowej nr 30
Projekt rozpoczęto 10. 2003
Projekt zakończono 04 2005
Czas realizacji : 18 miesięcy
Wartość kontraktu 2 550 600 EUR
Wartość grantu PHARE 1 275 300 EUR

Budowa obwodnicy Kamiennej Góry na drodze krajowej nr 5
Projekt rozpoczęto 02. 2004
Projekt zakończono 08 2005
Czas realizacji : 18 miesięcy
Wartość kontraktu 2 698 400 EUR
Wartość grantu PHARE 2 023 800 EUR


Budowa pasa ruchu powolnego przy drodze krajowej nr 8 Lewin Kłodzki –Duszniki Zdrój
Projekt rozpoczęto II kwartał 2005
Projekt zakończono 2006
Czas realizacji : 18 miesięcy
Wartość kontraktu 3 200 000 EUR
Wartość grantu PHARE 2 300 000 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 4 etap III Przesieczany – Godziszów
Projekt rozpoczęto II kwartał 2005
Projekt zakończono 2006
Czas realizacji : 18 miesięcy
Wartość kontraktu 3 mln EUR
Wartość grantu PHARE 2 600 000 EUR

Obwodnica Sulechowa
Projekt rozpoczęto 01.12.. 2004
Projekt zakończono 31.12.2005
Czas realizacji : 13 miesięcy
Wartość kontraktu 8 173 000EUR
Wartość grantu PHARE 4 781 300 EUR

Obwodnica Żagania
Projekt rozpoczęto 08.05.2003
Projekt zakończono 31.10.2005
Czas realizacji : 30 miesięcy
Wartość kontraktu 6 853 000 EUR
Wartość grantu PHARE 3 mln EUR

Obwodnica Wilkanowa
Projekt rozpoczęto 07.10.2003
Projekt zakończono 31.10.2005
Czas realizacji : 23 miesiące
Wartość kontraktu 3 699 500 EUR
Wartość grantu PHARE 2 mln EUR

Obwodnica Żar na drodze krajowej nr 12
Projekt rozpoczęto 20.10.2004
Projekt zakończono 30.09.2005
Czas realizacji : 11 miesięcy
Wartość kontraktu 1 872 300 EUR
Wartość grantu PHARE 1 386 800 EUR

Przebudowa drogi krajowej nr 29 Krosno – Słubice
Projekt rozpoczęto 08.09.2004
Projekt zakończono 07.03.2006
Czas realizacji : 18 miesięcy
Wartość kontraktu 2 819 500 EUR
Wartość grantu PHARE 1 735 000 EUR

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na dojazdach do Leśniowa Wielkiego
Projekt rozpoczęto 19.08.1998
Projekt zakończono 19.06.1999
Czas realizacji : 10 miesięcy
Wartość kontraktu 2 385 200 EUR
Wartość grantu PHARE 2 207 200 EUR

Modernizacja drogi Gubin – Połupin
Projekt rozpoczęto 14.05.1997
Projekt zakończono 30.09.1999
Czas realizacji : 28 miesięcy
Wartość kontraktu 7 211 700 EUR
Wartość grantu PHARE 3 mln EUR

Dojazdy do przejścia granicznego w Gubinku
Projekt rozpoczęto 08.05.1997
Projekt zakończono 30.05.1999
Czas realizacji : 24 miesiące
Wartość kontraktu 7 758 000 EUR
Wartość grantu PHARE 6 814 700 EUR

Budowa obejścia m. Połupina
Projekt rozpoczęto 15.09.1997
Projekt zakończono 12.10.1998
Czas realizacji : 13 miesięcy
Wartość kontraktu 2 479 000 EUR
Wartość grantu PHARE 1 500 000 EUR

Przebudowa węzła autostradowego Olszyna
Projekt rozpoczęto 20.08.1997
Projekt zakończono 27.10.1998
Czas realizacji : 14 miesięcy
Wartość kontraktu 1 463 200 EUR
Wartość grantu PHARE 1 463 200 EUR

Budowa trasy XXX – lecia w Żarach
Projekt rozpoczęto 28.07.1997
Projekt zakończono 26.10.1998
Czas realizacji : 15 miesięcy
Wartość kontraktu 2 334 600 EUR
Wartość grantu PHARE 900 000 EUR


Budowa obwodnicy w Szprotawie na drodze krajowej 12
Projekt rozpoczęto 15.02. 2000
Projekt zakończono 21.11.2001
Czas realizacji : 21 miesięcy
Wartość kontraktu 2 831 800 EUR
Wartość grantu PHARE 1 270 000 EUR

Budowa obwodnicy Wolsztyna
Projekt rozpoczęto 04.08.1998
Projekt zakończono 04.08.2000
Czas realizacji : 24 miesiące
Wartość kontraktu 2 936 300 EUR
Wartość grantu PHARE 1 130 000 EUR

Budowa obwodnicy Żar
Projekt rozpoczęto 26.05.1999
Projekt zakończono 26.05.2001
Czas realizacji : 24 miesięcy
Wartość kontraktu 4 394 500 EUR
Wartość grantu PHARE 1 500 000 EUR

Budowa obwodnicy Żar II etap
Projekt rozpoczęto 19.11.1999
Projekt zakończono 19.11.2000
Czas realizacji : 12 miesięcy
Wartość kontraktu 1 788 700 EUR
Wartość grantu PHARE 1 613 000 EUR

Modernizacja ciągu drogi Kostrzyn – Gorzów Wielkopolski
Projekt rozpoczęto 26.01.2001
Projekt zakończono 26.05.2002
Czas realizacji : 16 miesięcy
Wartość kontraktu 11 340 000 EUR
Wartość grantu PHARE 5 500 000 EUR

Modernizacja dróg na odcinku przejście graniczne Kostrzyn – Gorzów W.
Projekt rozpoczęto 23.10.2001
Projekt zakończono 30.10.2003
Czas realizacji : 24 miesiące
Wartość kontraktu 2 959 300 EUR
Wartość grantu PHARE 2 959 300 EUR

Modernizacja dróg na odcinku przejście graniczne Kostrzyn – Gorzów W. zadanie II
Projekt rozpoczęto 07.03.2002
Projekt zakończono 15.11.2003
Czas realizacji : 20 miesięcy
Wartość kontraktu 3 560 000 EUR
Wartość grantu PHARE 1 005 000 EUR

Budowa mostu granicznego w Rubinku
Projekt rozpoczęto 28.10.1996
Projekt zakończono 28.12.1998
Czas realizacji : 26 miesięcy
Wartość kontraktu 3 655 700 EUR
Wartość grantu PHARE 562 800 EUR
lubie naszą okolicę
piechocinski
Nowicjusz
 
Posty: 28
Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
Miejscowość: iwiczna

REalizacja projektow drogowych z FS UE

04 Maj 2007, 08:53

Realizacja drogowych projektów Funduszu Spójności

Rolę Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu (IPZ ) dla transportowej części Funduszu Spójności ( w tym dawnego funduszu ISPA z lat 2000-2003 ) pełni Ministerstwo Transportu Należy :ocena projektów ,przekazywanie aplikacji do Instytucji Zarządzającej –Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ,kontrolę zamówień publicznych dla zaakceptowanych projektów (ex-ante ),monitoring i kontrolę a także weryfikacja wniosków płatności zaliczkowe ,pośrednie czy końcowe. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację (POZR )w przypadku FS są PKP PLK i GDDKiA.

Na koniec lipca 2005 roku Ministerstwo transportu obsługuje w omówionym zakresie 34 projekty zatwierdzone w latach 2000-2005 ,w ramach których podpisano do końca lipca 114 kontraktów. W ramach Funduszu Spójności na łączną kwotę 2091 mln EUR na drogi na realizację celu- zwiększenie spójności sieci dróg w układzie krajowym i europejskim przeznaczono na budowę i modernizację autostrad i dróg ekspresowych 1195 mln EUR .( 57 %).Na liniach kolejowych w osiągnięciu celu –zwiększenie prędkości kursowania pociągów i dostosowania do systemów przewozów multimodalnych na modernizację międzynarodowych połączeń kolejowych przeznaczono 896 mln EUR (tj.43 % ) .
W roku 2006 do 31 lipca zawarto 24 kontrakty w ramach projektów FS na łączną kwotę 309 mln EUR w tym 10 kontraktów kolejowych na kwotę 132,4 mln EUR i 11 kontraktów drogowych na kwotę 163,7 mln EUR i 3 projekty pomocy technicznej realizowanych przez Ministerstwo Transportu na kwotę 13 507,53 mln EUR.W procedurze zamówień publicznych znajduje się 18 projektów – 12 w sektorze drogowym i 6 w kolejowym. Jednocześnie MT przekazało do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wnioski o modyfikacje dla 15 projektów ISPA-FS w tym 10 z propozycja zmiany alokacji FS.

Na podstawie zgłoszonych wniosków o płatności Komisja Europejska przekazała Polsce środki FS licząc narastająco od początku realizacji projektów ISPA-FS w kwocie 815,078 mln EUR. Na rachunki beneficjentów PKP PLK i GDDKiA przekazano ramach FS 814,941 mln EUR. Dla GDDKIA przekazano 611,137 mln EUR ,dla PLK 203,237 mln EUR.W zakresie pomocy technicznej realizowanej w Ministerstwie Transportu wydano 0,704 mln EUR.W tym roku od 1 stycznia do 31 lipca przekazano na rachunki beneficjentów środki FS w wysokości 314,159 mln EUR w tym dla sektora drogowego – 286,722 mln EUR i dla kolejowego 27,437 mln EUR. Na cały rok 2006 zaplanowano przekazanie do Komisji Europejskiej wniosków o płatność na kwotę 370,110 mln EUR w podziale na drogi-253,660 mln EUR i kolej 116,449 mln EUR.
Komisja Europejska z wniosków przekazanych w latach 2004-2005 nie wydała decyzji o dofinansowaniu 2 projektów w tym jeden drogowy – S 3-budowa drogi ekspresowej S 3 ,odcinek Szczecin-Gorzów Wielkopolski. Proponowana wartość grantu 336, 6 mln EUR. Pierwsza wersja wniosku przekazana do KE w 2004 roku nie uzyskała decyzji KE ze względu na niedostateczny stopień przygotowania projektu. Kolejna wersja przygotowana w Ministerstwie Transportu została przekazana do MRR.
W celu wykorzystania dostępnej kwoty alokacji na lata 2004-2006 zgłoszono bądź planuje się zgłoszenie pięciu nowych projektów w tym trzy drogowe:
• Budowa autostrady A1 ,odc. Bełk- Gorzyczki ,354 mln EUR ,wniosek przekazany do MRR
• Wsparcie GDDKiA w procesie przygotowania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013 ,15 mln EUR, wniosek przekazany KE w dniu 25 lipca 2006 r.
• Przebudowa drogi krajowej nr 4 ,odc. Machowa – Łańcut ,84,1 mln EUR
Projekty dla których nie zostaną wydane decyzje o współfinansowanie w 2006 roku będą się ubiegać o środki w nowej perspektywie finansowej 2007 – 2013.

Do najważniejszych problemów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów Funduszu Spójności w zakresie transportu zalicza się :
• Procedury dotyczące ocen oddziaływania na środowisko. Komisja Europejska wymaga przedstawienia dowodów na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, konsultacji społecznych ,decyzji lokalizacyjnych ,decyzji środowiskowych , pozwoleń na budowę. Problemy te ze szczególna siłą ujawniły się po wejściu w życie nowej ustawy Prawo Ochrony Środowiska i wdrożeniu programu Natura 2000.Problem ten dotyczy już czterech projektów drogowych – budowa drogi ekspresowej S 8 ,odc. Radzymin – Wyszków ,budowa autostrady A 1 ,odc. Sośnica – Gorzyczki ,etap I ,budowa autostrady A 4 ,odc. Zgorzelec – Krzyżowa ,przebudowa dk nr 2 ,odc. Siedlce Terespol ,
• Brak możliwości wypłacania zaliczek ze środków budżetowych wykonawcom projektów FS gdzie zwłaszcza przy kontraktach ryczałtowych na usługi wykonawca nie może wystawiać faktur do czasu zakończenia prac .
• Przekroczenia budżetu projektów ofertach składanych w przetargach co jest konsekwencja unieważniania postępowań ,rezygnacji z części zakresu rzeczowego projektu czy też zwiększenia nakładów krajowych.
• Procedury prawa zamówień publicznych tym głownie związane z procesem odwoławczym oraz kontrola ex-ante
• Problemy związane z potencjałem wykonawców , ich płynnością finansowa ,upadłość wykonawców i podwykonawców ,deficyt wykwalifikowanych kadr ,opóźnienia w realizacji kontraktów. Tego typu problemy występują na projektach :modernizacja drogi ekspresowej Bielsko Biała – Skoczów-Cieszyn ,wzmocnienie drogi nr 7 ,odc. Gdańsk – Jazowa
Nazwa Dane finansowe o projekcie
w sektorze transportu
Lp. Projekt
(numer i nazwa) Podmiot odpowiedzialny za realizację Koszt całkowity inwestycji (EURO) Koszt całkowity kwalifikowany (EURO) Całkowita kwota dofinansowania Fundusz Spójności (EURO) Fundusz Spójności (%)
(6/5)
Projekty zatwierdzone w 2000 r.
1 Budowa autostrady A4, odc. Kleszczów - Sośnica Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 108 910 000 100 500 000 75 375 000 75 %
2 Wzmocnienie drogi nr 50 (dawna 717), odc. Sochaczew - Grójec Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 35 896 000 32 761 000 24 570 750 75 %
3 Wzmocnienie drogi nr 7, odc. Gdańsk - Jazowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 84 538 000 82 832 000 62 124 000 75 %
4 Wzmocnienie drogi nr 4, odc. Kraków - Tarnów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 63 322 076 62 233 000 46 674 750 75 %
5 Wstępne Studium Warszawskiego Węzła Transportowego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 940 000 940 000 705 000 75 %
SUMA transport 2000 r. 293 606 076 279 266 000 209 449 500

Projekty zatwierdzone w 2001 r.
1 Budowa drogi ekspresowej S-1, odc. Bielsko Biała – Skoczów - Cieszyn Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 158 867 000 138 185 000 103 638 750 75 %
2 Odbudowa autostrady A4, odc. Krzywa - Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 272 000 000 252 700 000 189 525 000 75 %
SUMA transport 2001 r. 430 867 000 390 885 000 293 163 750

Projekty zatwierdzone w 2002 r.
1 Modernizacja drogi krajowej nr 50, odcinek Grójec – Mińsk Maz. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 82 600 000 74 411 000 55 808 250 75 %
2 Przygotowanie projektu autostrady A4, odcinek Zgorzelec - Krzyżowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 6 625 000 6 625 000 4 968 750 75 %
3 Przygotowanie projektu autostrady A2, odcinek Stryków - Konotopa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 700 000 700 000 525 000 75 %
SUMA transport 2002 r. 89 925 000 81 736 000 61 302 000

Projekty zatwierdzone w 2003 r.
1 Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 18, odcinek Olszyna Golnice Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 120 925 000 118 000 000 88 500 000 75 %
2 Budowa autostrady A2, odcinek Konin – Stryków (Łódź), sekcja Emilia – Stryków II Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 61 140 832 54 785 832 41 089 374 75 %
3 Wsparcie procesu przygotowania i realizacji projektów finansowych w ramach FS w sektorze transp. drog. Ministerstwo Transportu 5 200 000 5 200 000 3 900 000 75 %
SUMA transport 2003 r. 187 265 832 177 985 832 133 489 374

Projekty zatwierdzone w 2004 r.
1 Budowa autostrady A-2, odcinek: Konin - Emilia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 403 000 000 380 600 000 312 092 000 82 %
2 Budowa drogi ekspresowej S-8, odcinek: Radzymin – Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 172 845 000 168 913 000 140 197 790 83 %
3 Budowa autostrady A-1, odcinek: Sośnica – Gorzyczki, etap I Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 242 718 000 233 498 150 193 803 465 83 %
4 Budowa autostrady A-4, odcinek: Zgorzelec - Krzyżowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 317 567 000 307 367 000 252 040 940 82 %
5 Przebudowa drogi krajowej nr 2, odcinek: Siedlce - Terespol Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 75 966 660 74 805 700 62 088 731 83 %
6 Pomoc techniczna dla sektora transportu Ministerstwo Transportu 4 000 000 4 000 000 3 400 000 85 %
SUMA transport 2004 r. 1 216 096 660 1 169 183 850 963 622 926

SUMA Transport 2000 - 2005 2 217 760 568 2 099 056 682 1 661 027 550


Omówił Janusz Piechociński ZDG TOR
lubie naszą okolicę
piechocinski
Nowicjusz
 
Posty: 28
Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
Miejscowość: iwiczna

O budowaniu autostrad słów kilka

04 Maj 2007, 08:55

Na początku tego 2006 roku, przy nikłym zainteresowaniu parlamentarzystów, przeprowadzono w Sejmie debatę nad stanem polskiego transportu drogowego i kolejowego. Pretekstem była miażdżąca krytyka dotychczasowej polityki wszystkich kolejnych rządów, zawarta w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Trudno się dziwić, skoro zajmujemy się głównie pisarstwem. Co rząd to nowy program, nowa koncepcja i kolejne obiecanki ileż to kilometrów autostrad i dróg ekspresowych powstawać będzie każdego roku. Warto byłoby chyba zgłosić ministrów transportu do jakiejś nagrody literackiej i to koniecznie w dziedzinie science fiction, bo jeszcze nikomu obietnic nie udało się zrealizować. W Polsce kończy się wszystko na prezentacji kolorowych mapek. W innych krajach zamiast programów, po prostu się buduje. W latach 1990 – 2002 w Hiszpani wybudowano 5217 km autostrad, we Francji 3399, w Niemczech 1228. Tylko że tam kwestie rozwoju infrastruktury wyłączone są z politycznych rozgrywek. Średnio w państwach Unii, także tych nowych, wydaje się na infrastrukturę 1,1 proc PKB, w Polsce 0,3 proc. Gdy dodatkowo wziąć pod uwagę wielkość naszego PKB i skalę zapóźnień, prawda jest dramatyczna. Zresztą widzi ją każdy kierowca. Dotychczas gdy przychodziło do konieczności dokonania cięć w wydatkach budżetowych, na pierwszy ogień szły środki na drogi, kolej... oszczędzano zaś wydatki socjalne, w sporej części źle adresowane, a przez to marnotrawione. Warto wiedzieć, że poprzedni rok drogowcy zakończyli wykonaniem budżetu na poziomie 40% i nie wykorzystali 2,7 mld zł. Program rządowy zakładał na 2005 rok wydatki Krajowego Funduszu Drogowego na poziomie 4.837 mln zł ,z czego udało się zrealizować 2645 mln zł. ,w tym roku zaplanowano że wydatki z KFD na inwestycje drogowe wynieść powinny blisko 5.846 mln zł. W I półroczu wydano 1 100 mln zł to jest o ponad 28 % więcej niż analogicznie w 2005 roku.Na finansowanie wydatków na rządowy program budowy dróg i autostrad wydano w I półroczu 840 mln czyli znacznie więcej niż w tym samym okresie 2005 roku.(706 mnl zł ).Statystycznie można więc powiedzieć ,że nie jest żle .Niestety jednocześnie na koniec czerwca na kontach KFD było aż 1800 mln zł i realizacja zakładanego programu jest poważnie zagrożona na wyższą kwotę niż w roku poprzednim. Nie powinny więc nas uspakajać zapewnienia ze w tym roku wydatkowano z KFD na inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków unijnych o 8 % więcej niż w 2005 roku. Na prefinansowanie Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydano łącznie 250 mln zł. Szczególnie niepokoić muszą informacje ,że na realizacje autostrad i nowych obwodnic wydatki w pierwszym półroczu były niższe niż rok temu. Autostrady 2006-295 mln 2005 -361 ,obwodnice analogicznie 82 mln do 102.same więc zaklęcia polityków nawet w randze premiera niczego tu nie zmienią .w najbliższych dwóch latach jedynie możemy pomarzyć ,że oddanie zostanie jakiś dłuższy kawałek autostrady. Dramatycznie na niskim poziomie utrzymują się w dalszym ciągu wydatki na prace przygotowawcze w tym półroczu 93 miliony przy 101 mln zł w I półroczu 2005 roku. Zmiana rozporządzeniem planu rzeczowo finansowego jest więc wymuszona i przesunięcia środków mają na celu poprawić roczne już dziś niesatysfakcjonujące wykonanie. Nie stawiamy tego jednak jako zarzutu, który w całości ma obciążyć GDDKiA. Nie bez znaczenia są tutaj bariery, na które narażony jest cały proces inwestycyjny, a które wynikają z wadliwych ustaw o zamówieniach publicznych, zagospodarowaniu przestrzennym czy o ochronie środowiska. Pamiętać bowiem należy, że tylko w wyniku wadliwych i niejasnych przepisów Prawa Zamówień Publicznych zablokowanych zostało w 2005 roku 98 inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad . Nie zmieniła nic w zakresie procesu inwestycji infrastrukturalnych tegoroczna nowela PZP .Przygotowujący materiały przetargowe w dalszym ciągu skarżą się na :nadmierny formalizm przy ocenie kwalifikacji i ocenie ofert ,przeciągające się procedury ,brak elastyczności w opisie przedmiotu zamówienia. Dla przykładu co dotąd można było oprotestować :wymaganie od personelu kluczowego wyższych studiów ,różnicę między słowami „most” a „obiekt mostowy „,różnicę między wartościami „0,29 tony „a „292,6 kg „,wymaganie od personelu kluczowego procedur FIDIC. Ze względu na niejasne zapisy i odmienne często ich interpretacje w ustawie Prawo Ochrony Środowiska zablokowanych zostało w 2005 roku 65 bardzo ważnych , planowanych inwestycji na drogach krajowych. Inwestycje i ich przygotowanie blokuje dowolność w interpretacji zapisów POŚ ,nieokreślone terminy uzgadniania i wydawania decyzji środowiskowych ,nieklarowna metoda kwalifikacji inwestycji do postępowania środowiskowego ,zakres raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Jeśli dodamy do tego brak wystarczających danych o systemie Natura 2000 ,nałożenie systemu na zaawansowane inwestycje w czasie ich realizacji i przygotowania , niedoprecyzowane zapisy co do ochrony potencjalnych obszarów Natura 2000 , powszechne protesty nie tylko organizacji ekologicznych ,skomplikowane procedury wywłaszczeniowe to jest to tylko część inwestorskiej drogi tym razem przez mękę. Problemem jest także postępująca słabość administracji drogowej, zdziesiątkowanej kolejnymi reorganizacjami jak i słabość i niewydolność całej administracji publicznej zajmującej się opiniowaniem i wydawaniem decyzji w tym zakresie. W marcu podczas Kongresu Transportu Polskiego poświęconego barierom procesu inwestycyjnego na drogach i polskich liniach kolejowych nie tylko Zbigniew Kotlarek szef Generalnej Dyrekcji ale też i przedstawiciele środowiska projektantów i wykonawców drogowych i kolejowych oceniali że program rządowy budowy i modernizacji dróg i szlaków kolejowych jest realny tylko przy powszechnej mobilizacji a warunkiem jego realizacji jest zniesienie barier w procesie przygotowania i realizacji inwestycji poprzez uporządkowanie systemu prawno finansowego polskiej administracji drogowej i Polskich Linii Kolejowych s.a..Pakietu ustaw proinwestycyjnych niestety nie ma a tylko projektem poselskim o wydłużeniu działania specustawy z 2003 roku i objęciem jej mechanizmów pozostałych kategorii dróg czy też przyjęciem rządowego pomysłu o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia zasadniczej zmiany na lepsze nie oszukujmy się nie będzie.
Wg ministra Polaczka to jednak system koncesyjny, który w polskich warunkach nie sprawdził się, w głównej mierze jest przyczyną aktualnego stanu drogownictwa. Nie jest to jednak prawda. Problemem było i jest polityczne traktowanie tej sprawy. W Polsce można budować zarówno na podstawie ustawy autostradowej jak i ustawy o partnerstwie prywatno - publicznym, jednak Państwo zdecydowało, że chce wszystko robić samo i centralizować. Pytanie tylko czy podoła i czy nie za dużo bierze na siebie, w końcu aktywny udział zapowiadany jest także w innych branżach? Cała rozsądna Europa buduje drogi na podstawie prostej recepty: tam gdzie możliwy jest zwrot kapitału angażuje się inwestora prywatnego, tam gdzie ten zwrot jest trudny do osiągnięcia lub odłożony daleko w czasie, ciężar inwestycji bierze na siebie Państwo. W Polsce oczywiście taka idea została wypaczona, zwłaszcza w ostatnim roku funkcjonowania poprzedniej ekipy. Najlepszym przykładem jest właśnie autostrada A1. Nie ulega wątpliwości, że jest konieczna z punktu widzenia politycznego i gospodarczego, bowiem jeśli chcemy zaktywizować porty Trójmiasta, musimy zapewnić im włączenie w system komunikacyjny tej części kontynentu, poprzez powiązanie z układem drogowym i kolejowym. Ruch na północnym odcinku autostrady będzie jednak niewystarczający, aby spełnić założenia dotyczące zwrotu kapitału, dlatego powinien on być budowany przez Państwo, które oszczędziłoby chociażby na odszkodowaniach dla koncesjonariusza. Trudno, mleko się już rozlało. Z kolei na odcinku A2 Stryków k. Łodzi – Konotopa pod Warszawą obecnyma być prywatny inwestor. I bardzo dobrze bo uzasadnia to spore natężenie ruchu. Jak jednak pogodzić głoszone na konferencjach prasowych zapowiedzi odejścia od systemu koncesyjnego ,ba zerwanie umów koncesyjnych i potencjalne przejęcie przez państwo wybudowanych w tym systemie kawałków autostrad z trwającymi przetargami na wyłonienie koncesjonariuszy na odcinki A1 i A2 w centralnej Polsce. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść jak najszybciej bo jej brak czy odwlekanie to strata czasu a jego nawet za pieniądze których przecież ciągle brakuje też się nie kupi. W programie ministra Pola A2 pod Warszawę miała podejść na przełomie 2006/2007 roku .No i gdzie jest ?W Strykowie gdzie mieszkańcy już dziś mają jej po dziurki w nosie bo kończy się w środku tego miasta. Jeśli do tego dodamy ciągle nierozwiązany problem rekompensaty dla koncesjonariuszy za bezpłatny wjazd na autostradę tirów który w tym roku kosztować będzie KFD ponad 400 milionow a szacunki na rok kolejny zapowiadają wydatki na ten cel rzędu 700 mln zł to mimo ,ze to poprzednia władza zostawiła miny kolejnemu rządowi to rząd Kazimierza Marcinkiewicza a dziś Jarosława Kaczyńskiego nie może już udawać i przeczekać podjęcie jednoznacznych decyzji w tym zakresie.Jaki więc mamy w Polsce system budowy dróg? Z udziałem prywatnego kapitału potępianego w czambuł? Bez niego? Czy może, co byłoby najwłaściwsze rzecz jasna, system mieszany? Istotna jest narastająca (i znów wkracza tutaj polityka) niechęć rządzących do współpracy sektora publicznego z prywatnym, uzasadniana licznymi patologiami i korupcją, która lęgnie się na styku ich działalności. Przypadki oczywiście liczne nie są, za to mocno nagłaśniane przez media, które szukając sensacji, nie są zainteresowane promowaniem o wiele liczniejszych pozytywnych przykłady pozytywnych przykładów w tej dziedzinie. Tymczasem stojąc u progu nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013 i konieczności sprawnego wykorzystania wielokrotnie większych środków na infrastrukturę transportową oraz pamiętając o ograniczonych możliwościach budżetu, a zwłaszcza budżetów samorządowych, aż prosi się o nawiązanie dobrej współpracy z kapitałem prywatnym, także zagranicznym, który mógłby zostać zwabiony do Polski także dobrymi prognozami ekonomicznymi. Zaangażowanie kapitału prywatnego posłużyć by mogło ponadto efektywniejszemu wykorzystaniu środków publicznych.
Jakie są zatem pomysły ministerstwa? Tajemnicze Spółki Specjalnego Przeznaczenia. Wiadomo tylko tyle, że miałyby one przejąć od GDDKiA przedsięwzięcia w zakresie budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi. Nie wiadomo o które inwestycje chodzi. Czy spółki mają konkurować z GDDKiA czy na przykład odciążyć ja z jakiejś części zadań? Pytań jest więcej i trudno na nie znaleźć odpowiedzi, gdyż ustawa mówi tylko o ogólnych zasadach tworzenia i funkcjonowania spółek, a po szczegóły odsyła do konkretnych umów, które będą zawierane przez ministra z każdym podmiotem z osobna. W takim stanie rzeczy, można raczej odnieść wrażenie, że fundujemy sobie kolejną zmianę dla zmiany, a przy tym tracimy bezpowrotnie na zamieszanie organizacyjne cenny czas i pieniądze, bo przekazanie każdej inwestycji wiąże się z opracowaniem jej dokładnego opisu, stanu zaawansowania prac, wydatkowania środków etc. Byłbym więc raczej za tym aby nic w administracji drogowej nie grzebać, doprowadzić jedynie do usamodzielnienia oddziałów wojewódzkich Generalnej Dyrekcji.
Innym problemem jest Fundusz Drogowy, na którym może za 3 lata brakować środków na inwestycje, ich większość bowiem pochłonie odszkodowanie dla GTC i wypłaty dla koncesjonariuszy, z tytułu bezpłatnych przejazdów ciężarówek. Konieczne jest więc szybkie wprowadzenie elektronicznego systemu liczenia pojazdów na bramkach autostradowych, bo obecny manualny, sprawia, że liczbę ciężarówek bierze się z sufitu. Niezbędne jest uszczelnienie systemu winietowego, bo wpływy z tego tytułu osiągają ledwie połowę wpływów oczekiwanych. Takich problemów jest jeszcze pare, ale dyskusja tradycyjnie schodzi na tematy poboczne.


j.piechocinski a.furgalski
lubie naszą okolicę
piechocinski
Nowicjusz
 
Posty: 28
Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
Miejscowość: iwiczna

Dzien świstaka

04 Maj 2007, 08:57

Dzień świstaka

Wielokrotnie już pisałem o pracach nad Strategią dla transportu kolejowego .Po dyskusji w środowisku czeka nas odkładane kolejny raz rozstrzygnięcie na Radzie Ministrów. Im później tym gorzej nie tylko dla kolejowych spraw. Już nie chodzi tylko o ostateczne rozstrzygnięcia w kluczowych finansowych sprawach bez których nie będzie regionalizacji przewozów pasażerskich ,zapewnienia środków na inwestycje w PLK w wieloletnim planie finansowo- rzeczowym pozyskania środków unijnych czy sposobu obsługi starych długów kolei .Brak odpowiedzi na strategiczne pytania nie może przecież przysłaniać nam podobnych dylematów w toczących się rządowych pracach nad przyszłorocznym budżetem .Oj coś cichutko o infrastrukturze ,cichutko .Słyszymy ,tylko że o parę miliardów planowany budżet się nie spina .W debacie publicznej przy rozpowszechnianej opinii o wysokiej koniunkturze gospodarczej mówi się tylko o wynagrodzeniach dla służby zdrowia ,zapowiedzi likwidacji od stycznia dwustu szpitali i za małych środkach na badania naukowe. O infrastrukturze i budownictwie nic .Zamiast tego konflikty o zniesławienia ,pomówienia i gry związane z ordynacją wyborczą do samorządu. Gorzej , nawet rzeczywiste czy urojone sygnały o korupcji w PKP Cargo ,informacje o słabym wykorzystaniu Krajowego Funduszu Drogowego nie tworzą dobrego klimatu dla transportowych racji przy podziale budżetowego tortu. Jak do tego dodać uzasadnienie rzecznika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych do zapowiadanej żenująco niskiej ilości autostrad w budowie ,które mają być oddane do użytku w przyszłym roku ( całe sześć tysięcy metrów bieżących tj. zwiększenie ilości autostrad na jednego obywatela czterdziesto milionowego kraju w środku Europy w przybliżeniu do 3,1 centymetra ) z powodu przesunięcia miliarda złotych z dróg na kolej to nie tylko ręce opadają. Po co wszczynać wojny we własnym infrastrukturalnym gronie skoro na koniec czerwca na kontach KFD leżało „tylko„ponad miliard osiemset milionów złotych i istnieje więcej niż pewność ,że i w tym roku nie zostaną wykorzystane wszystkie planowane na modernizację i budowę dróg środki a wpływy z podstawowego ,stałego źródła zasilania KFD czyli opłaty paliwowej mimo ,ze zostały ograniczone o 20 procent na Fundusz Kolejowy w wyniku wzrostu zużycia paliw kształtowały się na podobnym poziomie jak w 2005 roku. Nie tu więc tkwi zasadniczy problem polskich drogowców a za chwilę solidarnie ten sam problem dotknie jeśli już nie dotyka ale jest na razie mniej widoczny środowisko inwestorów kolejowych. Ustaliliśmy przecież wspólnie na Kongresie Transportu Polskiego zorganizowanym w marcu tego roku przez Forum Kolejowe RBF i Kongres Drogowy ,że kluczowym problemem na dziś i jutro są bariery w procesie przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Oczekiwaliśmy wspólnie razem ,środowisko kolejowe i drogowe w Polsce uporządkowania systemu prawno-finansowego administracji dla administracji drogowej i Polskich Linii Kolejowych. Zmian tak potrzebnych w prawie zamówień publicznych ,ochronie środowiska ,zagospodarowaniu przestrzennym ,prawie budowlanym nie widać. Przypomnę więc nam wszystkim ku pamięci ,że tylko w 2005 roku z powodu złych i niejasnych zapisów w prawie Zamówień Publicznych zablokowanych zostało 98 inwestycji na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych .Z powodu niejasnych zapisów i ich interpretacji Prawa Ochrony Środowiska zablokowanych zostało 65 inwestycji. O czym ja jednak piszę ,o problemach przy budowie autostrad skoro według planów z nieodległej przeszłości one już dawno powinny być wybudowane. Oczywiście w kolejnych dokumentach , kolejnych rządów ,premierów i ministrów. Wakacje które już minęły to nie tylko więcej czasu na wypoczynek to przede wszystkim przynajmniej w moim przypadku więcej czasu dla siebie .Często czas na zaległe lektury. Dopadło mnie to właśnie w sierpniu a zdopingowała kolejna faza dyskusji o strategii. Z głębokich czeluści szuflad przez przypadek wyjąłem sygnowaną przez ówczesne Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej Politykę Transportową ( program działania w kierunku przekształcenia transportu w system dostosowany do wymogów gospodarki rynkowej i nowych warunków współpracy gospodarczej w Europie ).Jak zwykle w polskich warunkach dokument ten świetnie oddaje aktualny stan infrastruktury ,śmiało kreśli zapowiedzi nowej władzy ,z odwagą rysuje ambitne cele i prezentuje imponujący program budowy i modernizacji dróg i szlaków kolejowych. Jakie więc plany i na kiedy w transportowej strategii opracowywanej za rządów premier Hanny Suchockiej a przyjętej już w roku 1994 za lewicowo ludowej koalicji ?Na liniach kolejowych miały być przeprowadzone prace ( E -20 Kunowice –Poznan -Warszawa-Terespol , E-30 Zgorzelec –Wrocław –Katowice -Kraków-Przemyśl-Medyka , E-59 Świnoujście –Szczecin –Poznań –Wrocław - Opole –Chałupki , E 65 Gdynia –Gdańsk – Warszawa -Katowice-Zebrzydowice ) tak aby do roku 2005 umożliwiały prowadzenie pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h i pociągów towarowych 100 km przy nacisku na oś 22,5 tony. Oczywiście miano je wyposażyć w automatyczną sygnalizację, systemy informatyczne i sprawnie funkcjonujące zaplecze obsługowo-naprawcze. Zakładano więc gruntowną modernizację 2742 km linii. Dodatkowo planowano rozległe inwestycje na 500 km pozostałych odcinkach sieci układu podstawowego. Docelowo co podkreślono „ w horyzoncie czasowym wybiegającym poza rok 2005 „ dla potrzeb pasażerskich przewozów kwalifikowanych deklarowano zbudowanie do roku 2020 1400 kilometrów nowych linii w tym: dla prędkości powyżej 300 km około 670 km linii wschód –zachód ,przedłużenie CMK na południe do Cieszyna i północ ,200 km linii na trasie Wrocław –Idzikowice i połączenie Krakowa nową linią z Muszyną.
Nie mniej ambitnie i ciekawie dokument ten zapowiadał historyczny przełom w budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu. Nie tylko wtedy ale i dziś tą cześć Strategii czyta się z wypiekami na twarzy bo tak jak i na kolei zadania te są ciągle do wykonania. Na domiar złego cała Rada Ministrów premier Hanny Suchockiej przyjmując w lipcu 1993 Program Budowy Autostrad (na trzy miesiące przed wyborami parlamentarnymi )z zwiększyła program z 1961 km do 2600.Jak skrupulatnie i wówczas wyliczano na sieć tę składa się „140 km odcinków już zbudowanych które wymagają dostosowania do pobierania opłat oraz 200 km dróg dwu i jednojezdniowych. istniejących na trasie zaplanowanych autostrad ,wymagających różnego stopnia prac modernizacyjnych. „W cenach budowy koszt szacowano na 7,8- 8 ,0 mld USD .Przewidywano następujące źródła finansowania programu :środki koncesjonariuszy -75 %,środki budżetowe -18 % ,opłaty z międzynarodowego transportu drogowego -2 %, kredyty Banku Światowego ,EBOR i EBI – 5 %.Jak do tego dodamy planowane prace na 1058 km dróg międzynarodowych i 557 znaczenia międzynarodowego za ponad 1,1 mld USD przy zapowiedzi „prowadzenia wystarczająco intensywnych procesów inwestycyjnych i remontowych dróg o znaczeniu krajowym, dróg wojewódzkich ,lokalnych i miejskich „ to zapomniany już program ministra Pola to małe piwo a programy byłego premiera Marcinkiewicza i zapowiadane przyśpieszenie Premiera Kaczyńskiego jako główny argument na rządzenie Polską przez kolejne osiem lat to prawie bułka z masłem. Po tej lekturze nie dziwicie się Państwo ,że mam przeczucie że wszystko już było tylko ani autostrad ani nowych szlaków kolejowych jak nie było tak nie ma. Aż strach pomyśleć ile lat mimo zastrzyku unijnej kasy przyjdzie nam czekać na otwarcie nie 6 a znowu ponad stu kilometrów autostrady. Poczucie deja vu które było udziałem Jerzego Stuhra w znanej komedii pewnie dotknie i Ciebie czytelniku .No cóż nie tylko ja muszę mieć swój dzień świstaka.
Janusz Piechociński
lubie naszą okolicę
piechocinski
Nowicjusz
 
Posty: 28
Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
Miejscowość: iwiczna
 • Ciekawe publikacje motoryzacyjne

  Milion kilometrów Mitsubishi Carismą! Milion kilometrów Mitsubishi Carismą!
  Liczne badania potwierdzają wyjątkową trwałość produktów Mitsubishi Motors Corporation oraz wysoki poziom zadowolenia klientów firmy – bezpośrednie rezultaty znakomitej inżynierii MMC. W najdalszych zakątkach ...
  Każdy ma obowiązek, by ratować człowieka w razie wypadku Każdy ma obowiązek, by ratować człowieka w razie wypadku
  Jako potencjalni świadkowie wypadków drogowych powinniśmy być na nie przygotowani – zawsze mieć w samochodzie podręczną apteczkę i co najważniejsze – znać podstawy udzielania pierwszej pomocy. Czasami to ...

 • System transportowy Warszawy

  04 Maj 2007, 08:58

  Słabe i mocne strony Systemu Transportowego Warszawy

  Mocne strony :

  -fakt uchwalenia polityki transportowej dla warszawy wg zasady zrównoważonego rozwoju

  -dobrze rozwinięta sieć wewnątrzmiejskiego transportu publicznego w Warszawie (duża gęstość sieci, w promieniu 500 m od najbliższego przystanku mieszka 98 % populacji , rozwinięta sieć komunikacji szynowej, w promieniu 500 m od najbliższego przystanku transportu szynowego mieszka 53 % mieszkańców Warszawy a uwzględniając przystanki kolejowe 56 % mieszkańców )

  -znaczący udział transportu zbiorowego w obsłudze podróży wewnątrz miasta

  -rozdzielenie funkcji zarządzania transportem zbiorowym od funkcji przewoźnika

  -rozwinięty węzeł kolejowy obsługujący aglomeracje

  -czytelny układ drogowy-prostokatny w obszarze śródmiejskim i promienisty poza obszarem

  -stosunkowo szerokie pasy komunikacyjne w istniejącej zabudowie ,w tym głównych arterii śródmiejskich

  -zachowanie rezerwy pod rozbudowę infrastruktury drogowo-ulicznej

  -bliskie sąsiedztwo portu lotniczego obsługującego aglomerację

  -system płatnego parkowania w centralnym obszarze

  -rozwijana siec dróg rowerowych

  -postęp w dostosowaniu infrastruktury drogowej i transportu zbiorowego do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Słabe strony:

  -ograniczony zakres realizacji uchwalonej polityki transportowej

  -niski standard usług transportu zbiorowego

  -brak węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi środkami transportu

  -niewystarczające uprzywilejowanie transportu zbiorowego

  -zły stan techniczny infrastruktury tramwajowej i kolejowej

  -niskostandartowy starzejący się tabor w komunikacji

  -brak funduszy na wymianę tabory i modernizację sieci

  -nie docenianie roli prywatnych przewoźników w ofercie transportowej aglomeracji

  -wieloletnie zaległości w utrzymaniu infrastruktury drogowej 2004 tylko 13 % dróg nie wymagało napraw

  -kształt systemu transportowego stolicy nastawionego na obsługę dojazdów do centrum

  -niska jakość powiązań między centrami dzielnic

  -opóźnienia w budowie obwodnic miejskich

  -wiele dróg spełnia jednocześnie różnorodne funkcje –lokalne ,podmiejskie ,tranzytowe

  -niedostateczna ilość przepraw przez Wisłę

  -kolizyjność ciągów komunikacyjnych

  -brak nowoczesnego systemu zarządzania i sterowania ruchem

  -niski poziom bezpieczeństwa ruchu

  -niespójny system dróg rowerowych brak rowerowych parkingów

  -problemy parkingowe w całym obszarze miejskim

  -niekontrolowany rozwój centrów handlowych i logistycznych

  -uciążliwość Portu Lotniczego i jego wyczerpane możliwości rozwojowe
  lubie naszą okolicę
  piechocinski
  Nowicjusz
   
  Posty: 28
  Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
  Miejscowość: iwiczna

  Stan dróg wyjazdowych zwarszawy

  04 Maj 2007, 09:00

  Stan techniczny dróg wyjazdowych z Warszawy

  -Pułkowa –średni,jezdn.zach.odc.Wójcickiego-Pstrowskiego do wymiany warstwy bitumiczne
  -Arkuszowa-dobry,w 2001 przebudowa drogi
  -Górczewska odc.Lazurowa –granica miasta ,średni,do wymiany warstwy bitumiczne
  -Połczyńska odc.Szeligowska-gr.miasta ,b.dobry ,w 2004 wymiana warstw bitumicznych
  -Al.Jerozolimskie odc.Łopuszańska –gr.miasta ,sredni,do wymiany warstwy bitumiczne
  Al.Krakowska odc.Hynka –gr.miasta ,zły ,do przebudowy konstrukcja drogi ,PILNE
  -Puławska odc.Poleczki-gr.miasta ,średni do wymiany warstwy bitumiczne
  -Drewny ,odc.Przekorna –gr.miasta dobry
  -Wał Miedzeszyński,odc.Most Siekierkowski-gr. Miasta ,b.dobry,w 2005 wymiana warstw bitumicznych
  Patriotów –zły,do wymiany warstwy bitumiczne na obu jezdniach
  -Piłsudskiego odc.Trakt Brzesko-Czecha – gr.miasta,dobry,w 2002 wymiana warstw bitumicznych prawych pasów
  -Okuniewska odc.1 Pulku-gr.miasta dobry
  -Zołnierska odc.wiadukt PKP-gr.miasta-zły ,do przebudowy konstrukcja drogi
  -Łodygowa,zły do przebudowy konstrukcja drogi
  -Radzymińska odc.Łodygowa-gr.miasta ,średni do wymiany warstwy bitumiczne
  -Trasa Toruńska odc.Łabiszyńska-gr.miasta ,średni ,do wymiany warstwy bitumiczne prawych pasów
  -Płochocińska odc.Cieślewskich –gr.miasta ,dobry 2002 przebudowa drogi
  -Modlińska odc.Aluzyjna- gr.miasta zły ,do przebudowy konstrukcja jezdni

  Tak oceniają stan drog służby drogowe miasta ,a co wy o tym sądzicie

  Janusz.Piechociński
  lubie naszą okolicę
  piechocinski
  Nowicjusz
   
  Posty: 28
  Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
  Miejscowość: iwiczna

  wykonawcy projektow drogowych z funduszy unijnych

  04 Maj 2007, 09:02

  Wykonawcy kontraktów drogowych finansowanych z funduszy europejskich

  Stan na koniec 2005 roku

  Na podstawie rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów


  Roboty budowlano-montażowe


  MSF 1.autostrada A-4 odc.Kleszczów-Sosnica,68.7 mln euro,razem z TGA

  TGA 1.autostrada A-4 odc.Kleszczów-Sośnica,68.7 mln euro,razem z MSF

  NCC 1.autostrada A-4,odc.Kleszczów-Sosnica,roboty dodat.29.3 mln euro
  Razem z PRInż.s.a.


  Budimex-Dromex SA 1.wzmocnienie drogi nr 50,odc.Sochaczew Mszczonów,14.8 mln euro
  2.budowa drogi Skoczow-Cieszyn,21.5 mln euro
  3.dostosowanie do drogi szybkiego ruchu,odc. Bielsko Biala,18 mln eu
  4.przebudowa A 4 odc.Wądroże-Wrocław,48.9 mln euro razem z
  Walter Heilit
  5.wzmocnienie dk 50 odc.Gora Kalwaria-Minsk ,23.7 mln euro
  6.budowa A 2 odc.Konin-Łodz sekcja Dąbie-Wartkowice,44.9 mln euro
  Razem z FerrovialAgroman
  7.budowa A 2 odc.Konin-Łodz,sekcja Wartkowice-Emilia,57.2 mln
  euro razem z FerrovialAgroman


  WPRD 1.wzmocnienie drogi nr 50 Mszczonów Grójec,8.2 mln euro razem z
  Mosty Łódź
  2..budowa obwodnicy Mszczonowa,6.5 mln euro
  3.wzmocnienia dk 50 odc.Grojec-Gora Kalwaria,27.7 mln euro razem z
  Strabag,Mosty Płock

  Mosty Łódź 1.wzmocnienie Drogi 50 Mszczonów-Grójec,8.2 mln euro razem
  z WPRD
  2.budowa A 2 odc.Konin-Lodz,sekcja Emilia-Strykow razem z
  Kirchner i Strabag,51.8 mln euro

  Mosty Płock 1.wzmocnienie dk 50 odc.Grojec-Gora Kalw.,27.7 mln euro
  Razem z Strabag,WPRD


  Hydrobudowa 1.rozbudowa drogi odc.Skoczow,18 mln euro

  SKANSKA 1.obwodnica Grodzca,23 mln euro
  2.budowa II jezdni dk 18,odc.Olszyna-Królow,6.4 mln euro
  3.budowa II jezdni dk 18,odc.Zary Ilowa,12.3 mln euro

  NECSO (hiszp.) 1.wzmocnienie nawierzchni Gdańsk-Kiezmark,29 mln euro
  2.wzmocnienie drogi Kieżmark-Jazowa,22.5 mln euro

  Mott Mc Donald (GB) 1. nadzor,wzmocnienie nawierzchni Gdańsk-Jazowa,2.7 mln euro
  2.budowa A 2 odc.Konin_Łodz sekcja Emilia Strykow II,nadzor
  i zarządzanie ,3.17 mln euro
  3.budowa A 2odc.Konin –Łodz,nadzór i zarzadzanie,4 mln euro

  PRInż 1.wzmocnienie dk 4 odc.Krakow-Targowisko,20.3 mln razem z
  PBDiM,KPRD
  2.obwodnicaSkoczowa,21.5 mln euro,razem z Hydrobudowa
  3.autostrada A 4 Kleszczow-Sośnica,roboty dodatkowe,29.3 mln
  Euro razem z NCC


  PBDiM 1.wzmocnienie DK 4 odc.Krakow –Targowisko,20.3 razem z PRInz i
  KPRD

  KPRD 1.wzmocnienie dk 4 odc.Krakow-Targowiko,20.3 razem z
  PRInż,PBDiM

  Strabag 1.wzmocnienie Targowisko-Tarnow,75.6 mln euro,razem z Mota-Engil
  2.przebudowa A 4 odc.Krzywa-Wadroże,63.6 mln euro
  3.wzmocnienie dk 50 odc.Grojec-Gora Kalwaria,27,7 mln euro razem z
  WPRD i Mosty Płock
  4.budowa A 2 odc.Konin –Lodz,sekcja Emilia-Strykow ,51.8 mln euro
  Razem z Kirchner i Mosty Łódź
  5.budowa A 2 odc.Konin-Łodz,sekcja Konin-Koło,82.9 mln euro razem
  Mota-Engil,Engenharia e Construcao
  6.budowa A 2,odc.Konin-Łodz,sekcja Konin-Dąbie 87.9 mln euro razem
  z Kirchner,Mota-Engil,Engenharia e Con.

  FerrovialAgroman 1.budowa a2 odc.Konin-Łodz,sekcja Dąbie Wartkowice ,44.9 mln euro
  Razem z Budimex-Dromex
  2.budowa a 2odc.Wartkowice-Emilia,57.2 mln euro razem z Budimex-
  Dromex


  Mota-Engil 1.wzmocnienie Targowisko-Tarnow,75.6 mln euro razem z Strabag
  5.budowa A 2 odc.Konin-Łodz,sekcja Konin-Koło ,82.9 mln euro
  Razem z Strabag,Engenharia e Construcao
  3.budowa A 2 odc.Konin-Łodz,sekcja Koło –Dąbie,87.9 mln euro
  Razem z Strabag,Kirchner,Engenharia e Con.

  Engenharia e Con. 1.budowa A 2 odc.Konin-Łodz,sekcja Konin-Koło,82.9 mln euro
  Razem z Strabag,Mota-Engil
  2.budowa A 2 odc.Konin-Łodz,sekcja Koło-Dabie,87.9 mln euro
  Razem z Strabag,Kirchner,Mota-Engil

  Walter Heilit 1.przebudowa A 4 ,odc.Wądroze –Wrocław,48.8 mln euro,razem z
  Budimex Dromex
  2.budowa II jezdni dk 18 ,Ilowa-Golnice,27.3 mln euro razem z
  Warbud

  Kirchner 1.przebudowa A 4 ,odc. Legnica-Wrocław,42.7 mln euro razem z
  Bogl,Berger
  2.budowa A2,odc.Konin –Lodz,sekcja Emilia-Strykow II,51.8 mln euro,
  Razem z Strabag,Mosty Łódź
  3.budowa A 2 odcinek Konin-Łodz,sekcja Koło-Dąbie,87.9 mln euro
  Razem z Strabag,Mota-Engil,Engenharia e Con.

  Bogl 1.przebudowa A4 odc.Legnica –Wrocław,42.7 mln euro razem z
  Kirchner,Berger
  2.budowa II jezdni dk 18 odc.Krolow-Zary,19.2 mln euro
  Warbud SA 1.buowa II jezdni dk 18,odc.ILowa-Golnice,27.3 mln euro razem z
  Walter Heilit

  Berger 1.przebudowa A 4 odc.Legnica-Wrocław,42.7 mln euro razem z
  Kirchner,Bogl  Nadzory,projekty,pomoc techniczna

  DHV Consultants 1.autostrada A-4,odc.Kleszczow-Sosnica,nadzor i zarzadzanie,4.6 mln
  euro
  2.wzmocnienie dk 50 odc.Grojec-Minsk,nadzor,3.8 mln euro

  WS Atkins 1.autostrada A-4,odc.Kleszczow-Sosnica,zarzadzanie i nadzor,870 tys.
  euro
  2.nadzor wzmocnienie drogi nr 50 Mszczonow-Grojec 1.4 mln euro
  Razem z Scetauroute
  3.nadzor,obwodnica Mszczonowa, 256 tyś.euro razem z Scetauroute
  4.nadzor,wzmocnienie Krakow-Tarnow,2.2 mln euro


  Scetauroute Int’l 1. nadzór wzmocnienie drogi nr 50,1.4 mln euro razem z WS Atkins
  2.nadzor,obwodnica Mszczonowa,256 tyś.euro razem z WS Atkins
  3.droga expres.Bielsko-Cieszyn,nadzor,4.5 mln euro
  4.przebudowa a 4 odc.Krzywa-Wrocław,nadzor,7.5 mln euro
  5.budowa A 4 odc.Zgorzelec-Krzywa,nadzor i zarządzanie projektem
  4.3 mln euro razem z DHV

  Polska Eurostrada 1.pomoc techniczna obwodnica Mszczonowa,400 tyś.euro
  Razem z GETINSA

  Faber Maunsel 1.a 4odc.Zgorzelec-Krzyżowa,aktualizacja studium wykonalności,269
  Tyś euro
  2.aktualizacja studium wykonalności A 2 odc.Konin-Kukuryki,
  97.4 tyś.euro
  3.aktualizacja studium analizy ruchu,A 2,odc.Świecko-Kukuryki,
  393.4 tyś.euro

  Instytut Archeologii 1.A 4 odc.Zgorzelec-Krzyżowa,przygotowanie placu budowy,699 tys.
  Euro archeologia


  Profil 1.A 4 odc.Zgorzelec-Krzyżowa,dok.techniczna i przetargowa,5.3 mln
  2.A 4 odc.Zgorzelec-Krzyżowa,opracowanie kosztorysu incest,44.5 tyś.
  3.przygotowanie projektu a 2odc.Strykow-Konotopa,ocena na
  Środowisko,185 tys.euro
  4.budowa Ii jezdni dk 18 Olszyna-Golnice,zarzadzanie i nadzór,
  4.98 mln euro razem z Arcadis

  EC Harris 1.pomoc techniczna,stałe doradztwo zakresie zamówień i realizacji,719
  Tyś. euro razem z Centrum Zam.Pub.

  Centrum Zam.Pub. 1.pomocn techniczna ,stałe doradztwo w zakresie zamówień i realizacji
  719 tyś.euro razem z EC Harris

  Arcadis 1.budowa II jezdni dk 18 Olszyna-Golnice,zarzadzanie i nadzor,4.98
  Mln euro razem z Profil

  JacobsGibb 1.budowa A 2 Konin-Łodz nadzór i zarządzanie 6.6 mln euro

  DHV Polska 1.budowa A 4 odc.Zgorzelec-Krzyżowa,nadzor i zarzadzanie
  Projektem ,4.3 mln euro,razem z Scetauroute

  GETINSA SA 1.pomoc techniczna obwodnica Mszczonowa,400 tyś. Euro,razem z
  Eurostrada
  lubie naszą okolicę
  piechocinski
  Nowicjusz
   
  Posty: 28
  Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
  Miejscowość: iwiczna

  Plany inwestycyjne na drogach

  04 Maj 2007, 09:03

  Plany inwestycyjne na 2007 rok w węźle warszawskim na drogach krajowych

  W ramach inwestycji będą realizowane następujące zadania:

  Zadania kontynuowane

  1. Wzmocnienie drogi nr 50 na odcinku Grójec – Mińsk Maz. wraz z budową obwodnic
  miejscowości Słomczyn, Drwalem, Chynów i Stojadła – o łącznej długości 67,1 km,
  wartość kosztorysowa zadania 319,8 mln zł., planowane zakończenie - 2008 r.

  2. Budowa obwodnicy Garwolina w ciągu drogi nr 17 – długości 12,8 km, wartość
  kosztorysowa zadania 242,6 mln zł., planowane zakończenie – 2007 r.

  3. Budowa obwodnicy Jabłonnej w ciągu drogi nr 61 – długości 3,7 km, wartość
  kosztorysowa zadania 58,5 mln zł., planowane zakończenie – 2007 r.

  4. Budowa drogi S-8 odc. Radzymin-Wyszków z obwodnicą Wyszkowa długości 36 km,
  wartość kosztorysowa zadania 762,5 mln zł., planowane zakończenie - 2008 r.

  5. Budowa drogi S-2 Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul.
  Marynarską (S-79) – 21,5 km, wartość kosztorysowa zadania – 2.347,7 mln zł,
  realizacja w latach 2006-2010, w roku 2006 realizowano zadanie w zakresie prac
  przygotowawczych

  6. Budowa drogi S-7 obwodnica Grójca – 8,0 km, wartość kosztorysowa
  zadania– 195,4 mln zł, realizacja w latach 2006-2008.

  7. Budowa drogi S-7 Grójec – Białobrzegi – 17,8 km, wartość kosztorysowa zadania –
  512,1 mln zł, realizacja w latach 2006-2009, w roku 2006 z uwagi na problemy z
  wyłonieniem wykonawcy nie rozpoczęto prac budowlanych

  8. Budowa węzła Załuski na drodze Nr 7 – 1,35 km, wartość kosztorysowa zadania– 19,5
  mln zł, realizacja w latach 2006-2007.

  9. Rozbudowa drogi Nr 7 na obwodnicy Płońska – 5,7 km, wartość kosztorysowa zadania–
  145,8 mln zł, realizacja w latach 2006-2008, w roku 2006 realizowano zadanie w
  zakresie prac przygotowawczych

  10. Budowa drogi S-8 gr. m. st. Warszawy - węzeł Paszków wraz z drogą Nr 7 w węźle
  Magdalenka – 14,9 km, wartość kosztorysowa zadania– 659,2 mln zł, realizacja w
  latach 2006-2009, w roku 2006 realizowano zadanie w zakresie prac przygotowawczych

  11. Budowa drogi S-8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie – 10,1 km, wartość
  kosztorysowa zadania– 987,5 mln zł, realizacja w latach 2006-2009, w roku 2006
  realizowano zadanie w zakresie prac przygotowawczych


  12. Przebudowa drogi Nr 61 Zegrze – Serock – 2,8 km, wartość kosztorysowa zadania–
  44,3 mln zł, realizacja w latach 2006-2008, w roku 2006 realizowano zadanie w prac
  przygotowawczych

  13. Przebudowa drogi Nr 79 Warszawa - Piaseczno (ul. Energetyczna) wraz z połączeniem
  CH Auchan – 1,9 km, wartość kosztorysowa zadania– 42,3 mln zł, realizacja w latach
  2006-2007, w roku 2006 realizowano zadanie w zakresie prac przygotowawczych.


  Zadania planowane do rozpoczęcia


  1. Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 – 0,8 km, wartość kosztorysowa zadania–
  63,5 mln zł, realizacja w latach 2007-2009

  W roku 2007 w ramach odnów nawierzchni zostaną wykonane roboty na odcinkach dróg o łącznej długości około 125 km .
  lubie naszą okolicę
  piechocinski
  Nowicjusz
   
  Posty: 28
  Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
  Miejscowość: iwiczna

  Ruch na Łopuszańskiej

  04 Maj 2007, 09:05

  Ruch na ulicy Łopuszańskiej

  W ramach powszechnego pomiaru ruchu dokonanego w 2005 roku przeprowadzono poszerzone o dodatkowe reprezentatywne badania ankietowe Warszawskie Badanie Ruchu. Pomiarem objęto obszar aglomeracji warszawskiej-Miasto stołeczne Warszawa i otaczające powiaty. Ulica Łopuszańska stanowi zdaniem drogowców warszawskich południowy kordon obszaru śródmiejskiego .Pomiaru dokonano 28 kwietnia 2005 roku na odcinku Al.Jerozolimskie-Al.Krakowska .Na obu kierunkach ruchu dominują samochody osobowe -78,8 % w strukturze rodzajowej pojazdów chociaż co należy podkreślić znacząco wyższy niż na większości głównych szlaków komunikacyjnych Warszawy jest udział samochodów ciężarowych powynosi on aż 12.4 % , samochody dostawcze to 7,5 % pozostałe stanowią 1.3 % .Ruch na Łopuszańskiej wykazuje dużą zmienność w czasie doby . Na kierunku z zachodu na wschód ruch poniżej 1000 pojazdów na godzinę występuje w godzinach od 22 do 6 rano , od 1000-1600 na godzinę w godzinach od 18 do 22 ,powyżej 1600 od 6 do 16. Na kierunku ze wschodu na zachód ruch poniżej 1000 pojazdów na godzinę występuje
  w godzinach od 23 do 7 rano ,od 1000 do 1600 w godzinach 7-11 i 21-23 ,powyzej1600 w godzinach od 11 do 21. Na kierunku z zachodu na wschód poranny szczyt komunikacyjny występuje godzinach 7-8 i wynosi 2293 pojazdy ,szczyt popołudniowy w godzinach 14-15 i wynosi 1897.Na kierunku ze wschodu na zachód poranny szczyt wynoszący 1468 odbywa się w godzinach 7-8 a popołudniowy w godzinach 18-19 wynosi 2287 pojazdów. Łącznie na kierunku z zachodu na wschód przejechało w dzień pomiaru 32 120 pojazdów w tym: samochodów osobowych 25 320, ciezarowych-4107 , dostawczych 2266 , autobusów 353 ,motocykli 40 i 22 rowery .Na kierunku ze wschodu na zachód przejechało łącznie 32 040 pojazdów z tego : 25252 samochody osobowe , 3852 ciężarowe, 2534 dostawcze , 336 autobusów ,37 motocykli i 21 rowerów.
  Zbadano także napełnienie pojazdow przy określonej motywacji podróży. Niestety w podstawowych motywacjach podróży: do domu ,do pracy na zakupy napełnienie samochodu jest średnio na poziomie 1,4.oznacza to ,ze w jednym samochodzie statystycznie podróżuje niecałe półtorej osoby. Jeśli wiec wskaźnik motoryzacji w Warszawie przekroczył 412 samochodów na tysiąc mieszkańców i zbliżył się do statystyk Berlina nie dziwmy się ze przy rosnącej dynamice komunikacyjnej mieszkańców Warszawy i aglomeracji, słabości oferty komunikacji publicznej i niewystarczającej sieci drogowej czas który spędzamy w samochodzie w codziennych podróżach znacząco rośnie a specjaliści już dziś mówią o komunikacyjnej katastrofie.

  Janusz Piechocinski , Zespół doradców gospodarczych TOR,
  lubie naszą okolicę
  piechocinski
  Nowicjusz
   
  Posty: 28
  Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
  Miejscowość: iwiczna

  Ruch na Puławskiej

  04 Maj 2007, 09:06

  Ruch na Puławskiej
  W połowie 2005 roku odbył się powszechny pomiar ruchu na polskich drogach.Na terenie aglomeracji warszawskiej (miasto Warszawa plus okalające powiaty) przeprowadzono dodatkowe reprezentacyjne badania ankietowe gospodarstw domowych w zakresie korzystania z komunikacji.Łącznie badaniem objęto ponad 4,5 tyś .osób Zakres pytań obejmował oceny,opinie i preferencje mieszkańców dotyczące :funkcjonowania komunikacji zbiorowej,funkcjonowania systemu komunikacji indywidualnej,warunków ruchu rowerowego i pieszego,kierunków modernizacji i rozwoju komunikacji zbiorowej,kierunków rozwoju systemu drogowego i systemu płatnego parkowania.Znacząco wzrosła aprobata dla uprzywilejowania komunikacji zbiorowej,mimo ,że może to pogorszyć warunki ruchu samochodów z 64 procent poparcia w 1993 r.do 81.4 % w roku 2005.
  Pomiaru dokonywano we wtorek 7 czerwca .W strukturze rodzajowej pojazdów w obu kierunkach z i do Warszawy dominują pojazdy osobowe –ponad 87 %,dostawcze-6.5% i ciężarowe – 4.3%.Porównujac te dane z innymi wjazdówkami i wyjazdówkami z Warszawy widać o prawie 10 procent wyższy udział niż to jest na Trakcie Brzeskim czy Alei Krakowskiej.Po prostu dynamika przyrostu nowych osiedli mieszkaniowych i centrów handlowych jest wyższa niż centrów logistyczno- magazynowych czy zakładów przemysłowych.Poludniowa otulina Warszawy przekształca się w silnie zurbanizowana sypialnie aglomeracji warszawskiej.W dzień pomiaru ruch na Puławskiej do Warszawy wyniósł łącznie 30 361 pojazdów kiedy w przeciwnym kierunku przemieściło się 28 651 pojazdów.Szczegolowa analiza rozkładu dobowego pokazuje duże zróżnicowanie ruchu ogółem jak i ruchu poszczególnych środków transportowych.Na kierunku do Warszawy mamy silniej zarysowany szczyt poranny, powroty z Warszawy rozłożone są w czasie ,zapewne po pracy ,uczelni czy szkole pozostajemy w stolicy na dłużej-zakupy,kultura,usługi
  Szczyt poranny do Warszawy występuje w godzinach 8-9 i wynosił w dzień pomiaru2591 pojazdów,szczyt popołudniowy dla tego samego kierunku ( 1951 pojazdów )od 16-17.Z Warszawy do Piaseczna szczyt poranny występuje w godzinach 8-9 i wynosił 1902 pojazdy a szczyt popołudniowy w godzinach 16-17 i wynosił 2150 pojazdów.
  Łącznie w dzień pomiaru do Warszawy jechało 27773 samochody osobowe,1536 samochodów dostawczych,1287 samochodów ciężarowych ,400 autobusow,183 mikrobusy,99 motocykli i 72 rowery.Dla porównania z Warszawy wyjechało na punkt pomiarowy 24 717 samochodów osobowych ,1717 samochodów dostawczych,1265 cięzarowych,413 autobusów ,398 mikrobusów,80 motocykli i 52 rowerów.

  Janusz Piechociński Zespół doradców gospodarczych TOR
  lubie naszą okolicę
  piechocinski
  Nowicjusz
   
  Posty: 28
  Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
  Miejscowość: iwiczna

  plany drogowe Warszawy

  04 Maj 2007, 09:07

  Plany rozbudowy dróg w Warszawie

  Informacja przedstawiona przez Zarząd Dróg Miejskich na konferencji –Rozwój infrastruktury transportowej w Warszawie i na Mazowszu ,Dom Dziennikarza ,20 luty 2006

  Aleje Jerozolimskie –od Ronda Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu PKP-

  Projekt przewiduje wykonanie następujących prac :
  -przebudowa ulicy na odcinku 1234 m;
  -poszerzenie jezdni do 3 pasów ruchu w każdym kierunku ;
  -budowa 2 estakad o długości 234 m po 2 pasy w każdym kierunku;
  -wzmocnienie nawierzchni do 115 kN /oś ;
  -realizacja jezdni lokalnych przeznaczonych do bezpośredniej obsługi obiektów handlowych i usługowych ;sprawny dojazd do parkingów i terenów przyległych ;
  -budowa ścieżek rowerowych i chodników na całej długości trasy po obu stronach jezdni

  Aleje Jerozolimskie –odcinek wiadukt PKP Łopuszańska

  Projekt przewiduje wykonanie następujących prac :
  -przebudowa ulicy na odcinku o długości 904 m ;
  -poszerzenie jezdni do 3 pasów ruchu w każdym kierunku ;
  -budowa 2 estakad o długości 264 m , po 2 pasy ruchu dla każdego kierunku ;
  -wzmocnienie nawierzchni do 115 kN /oś ;
  -realizacja jezdni lokalnych przeznaczonych do obsługi obiektów handlowych i usługowych ;
  -budowa ścieżek rowerowych i chodników na całej długości trasy po obu stronach jezdni.

  Rondo Starzyńskiego

  Przewiduje się wykonanie następujących prac :
  -Przebudowa skrzyżowania z wyspa centralną , budowa dwóch estakad o długości 900 m ;
  -poszerzenie jezdni do 3 pasów ruchu ;
  -wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/oś. ;
  -budowa ścieżki rowerowej ,
  -budowa ekranów akustycznych .

  Trasa Siekierkowska

  Projekt przewiduje wykonanie następujących prac :
  -budowa odcinka ulicy o długości 2530 m od węzła Bora-Komorowskiego do węzła Marsa
  -realizacja dwóch jezdni o 3 lub 4 pasach ruchu w każdą stronę ;
  -budowa węzła Marsa obejmująca włączenie ulic ; Ostrobramska ,Masa ,Grochowska do
  Węzła Marsa ;
  -realizacja bezkolizyjnego prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego

  Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

  Janusz Piechociński Zespół Doradców Gospodarczych TOR
  lubie naszą okolicę
  piechocinski
  Nowicjusz
   
  Posty: 28
  Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
  Miejscowość: iwiczna

  Motywacje podrozy czyli dokąd jedziemy

  04 Maj 2007, 09:10

  Motywacje podróży i podział zadań przewozowych czyli dokąd jedziemy

  Przeprowadzone w 2005 roku Warszawskie Badanie Ruchu zawiera wiele interesujących wiadomości o komunikacji w aglomeracji –Warszawa plus okalające powiaty.Przeprowadzone na licznej statystycznej próbie badania ankietowe pozwalają na oszacowanie zachowań i oczekiwań użytkowników różnych środków transportu.Dzisiaj prezentuję wyniki opisujące motywacje w podróżach po obszarze metropolitalnym Warszawy i podział zadań przewozowych.W pieszych podróżach najczęstsze cele to :do domu-47.8%,zakupy-20.8.% i do szkoły -13.3%.Cel – do pracy to tylko 5.6 % za to widać że jesteśmy towarzyscy bowiem aż 3.8% to odprowadzanie.Pozostałe motywacje ( do hipermarketu,na wyższą uczelnię,rozrywka,rekreacja,wizyta towarzyska czy służbowa,interesy) występują stosunkowo żadko-poniżej 2 procent.Bardziej rozproszone są motywacje w podróżach niepieszych.Jezdzimy najczęściej do domu-45.6 %,do pracy-23 %i na zakupy lub usługi 7.9%.Rzadziej niż pieszo jeździmy do szkoły-4.2 % za to z reguły dwukrotnie częściej niż przy podróżach pieszych do hipermarketu,na wizyty,pięciokrotnie więcej na wyższą uczelnię.Mężczyzni częściej udają się do pracy 21.8 (kobiety-17.5),do szkoły -6.7 (kobiety -5.6) i w sprawach służbowych.Kobiety co zrozumiałe częściej udają się na zakupy i z wizytą a także na wyższą uczelnię.
  Przeprowadzono także analizę struktury motywacji podróży w zależności od rodzaju zajęcia i tak dla ucznia dwie kluczowe motywacje (ponad 80 % ) to do domu i do szkoły,dla studenta do domu i na wyższą uczelnie to łącznie ponad 64 % wszystkich podróży,dla pracownika najemnego podróże do domu i do pracy to 81.5%,przedstawiciele biznesu najczęściej - 72 % udawali się do domu i do pracy.Badani emeryci i renciści najczęściej udawali się do domu-47.2 % i uwaga tu niespodzianka na zakupy lub usługi – ponad 27 procent.Wśród bezrobotnych dominowały motywacje do domu 45 % i uwaga na zakupy i wizyty odpowiednio 15.6 i 10 procent.
  Mieszkańcy Warszawy i okolic co piąta podróż odbywają pieszo przy czym najczęściej chodzą najmłodsi-w grupie 6-15 lat to blisko 60 %,najstarsi powyżej 60 lat ponad 26 .5 % a w między 16 a 60 lat około 15 procent.W podróżach niepieszych najczęściej korzystamy z autobusu miejskiego 35. 5 %,samochodu osobowego blisko 30 %,
  tramwaju 14.3,autobusu miejskiego plus tramwaju -8.6%,metra 3.4 % i uwaga pociągi około 0 a rowerem 1.1 %.W gospodarstwach domowych posiadających jeden samochód osobowy 45 % podróży realizowane jest komunikacją publiczną.Najczęściej z komunikacji publicznej korzystają studenci-ponad 77 5,pracownicy najemni 56 % i bezrobotni blisko 55 %.Najrzadziej przedsiębiorcy zaledwie 17.4 procenta.
  Udało się tez oszacować czas podróży w zależności od motywacji.Podróż do domu w Warszawie średnio trwała 39 minut,do pracy 38,do szkoły 25,na wyższą uczelnie 39 minut,na zakupy 28,do hipermarketu 30,podróże mające na celu rozrywkę lub rekreację 36 minut,interesy 35 minut i wizyty 43 minuty.Średni czas podróży niestety nam się w ostatnich latach zwiększa.We wszystkich motywacjach od 1993 roku zwiększył się średnio o 4 minuty.Mieszkańcy powiatów podwarszawskich średnio do domu jeżdżą 64 minuty ,do pracy 34,na zakupy 118 ,do hipermarketu 68 ,na wizytę 31 minut.
  Jak pokazują badania w stolicy jak i pod trzymamy samochód blisko siebie –średni czas dojścia do miejsca postoju samochodu wynosi 2-3 minut.Dojście do przystanku komunikacji miejskiej zajmuje w Warszawie 5 minut pod Warszawą średnio 8-11 minut.W czasie podróży po Warszawie jej mieszkańcy rzadko się przesiadają.Blisko 50 procent podróżnych nie dokonuje przesiadek a tylko 10 procent przesiada się dwa lub więcej razy.Mieszkańcy okolic Warszawy najczęściej przesiadają się raz -41 % i aż 25 procent przesiada się dwa lub więcej razy.

  Janusz Piechociński , Zespół doradców Gospodarczych TOR
  lubie naszą okolicę
  piechocinski
  Nowicjusz
   
  Posty: 28
  Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
  Miejscowość: iwiczna

  Zamożność miast i gmin

  04 Maj 2007, 09:14

  Zamożność miast i gmin układu metropolitarnego Warszawy

  Miasta i gminy obszaru metropolitarnego Warszawy znajdują się na czołowych miejscach statystyk zamożności samorządów w kraju. Najniższe miejsce w kategorii gmin wiejskich zajmuje gmina Poświętne - 1016.Najczęściej znajdują się w pierwszej setce najbogatszych gmin.

  Podano wysokość wskaźnika G –to jest wielkość podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy ( do obliczania projektowanej subwencji wyrównawczej na 2007 rok w zł ).

  Powiat grodziski
  Milanówek 1291
  Podkowa Leśna 2417
  Baranów 730
  Grodzisk Maz . 1167
  Jaktorów 749
  Żabia Wola 1062

  Powiat legionowski
  Legionowo 1017
  Jabłonna 1062
  Nieporęt 1578
  Serock 1192
  Wieliszew 1687

  Powiat nowodworski
  Nowy Dwór 1025
  Czosnów 1251
  Leoncin 510
  Nasielsk 495
  Pomiechówek 897
  Zakroczym 458

  Powiat otwocki
  Józefów 1294
  Otwock 894
  Celestynów 974
  Karczew 807
  Kołbiel 555
  Osieck 560
  Sobienie Jeziory 422
  Wiązowna 1173

  Powiat piaseczyński
  Góra Kalwaria 846
  Konstancin Jeziorna 2365
  Lesznowola 2183
  Piaseczno 1910
  Prażmów 631
  Tarczyn 1032

  Powiat pruszkowski
  Piastów 1034
  Pruszków 1257
  Brwinów 1233
  Michałowice 1971
  Nadarzyn 2764
  Raszyn 1267

  Powiat warszawsko-zachodni
  Błonie 1303
  Izabelin 1504
  Kampinos 884
  Leszno 865
  Łomianki 1571
  Ożarów 1580
  Stare Babice 1456

  Powiat wołomiński
  Kobyłka 852
  Marki 1135
  Ząbki 997
  Zielonka1180
  Dąbrówka 489
  Jadów 413
  Klembów 605
  Poświętne 346
  Radzymin1037
  Strachówka 398
  Tłuszcz 487
  Wołomin 808

  Miasto stołeczne Warszawa 1968

  Dochody z PiT planowane w 2007 roku na 1 mieszkańca w zł :

  Powiat grodziski
  Milanówek 1291
  Podkowa Leśna 2504
  Baranów
  Grodzisk Maz . 748
  Jaktorów 465
  Żabia Wola 567

  Powiat legionowski
  Legionowo 758
  Jabłonna 1113
  Nieporęt 1048
  Serock 481
  Wieliszew 518

  Powiat nowodworski
  Nowy Dwór 667
  Czosnów 601
  Leoncin 401
  Nasielsk 281
  Pomiechówek 421
  Zakroczym 260

  Powiat otwocki
  Józefów 1038
  Otwock 667
  Celestynów 539
  Karczew 540
  Kołbiel 318
  Osieck 273
  Sobienie Jeziory 234
  Wiązowna 568

  Powiat piaseczyński
  Góra Kalwaria 523
  Konstancin Jeziorna 1924
  Lesznowola 1821
  Piaseczno 1886
  Prażmów 590
  Tarczyn 438

  Powiat pruszkowski
  Piastów 954
  Pruszków 941
  Brwinów 979
  Michałowice 1840
  Nadarzyn 1229
  Raszyn 979

  Powiat warszawsko-zachodni
  Błonie 637
  Izabelin 1464
  Kampinos
  Leszno 611
  Łomianki
  Ożarów 668
  Stare Babice 1341

  Powiat wołomiński
  Kobyłka 690
  Marki 755
  Ząbki 817
  Zielonka 964
  Dąbrówka 238
  Jadów 210
  Klembów 295
  Poświętne 189
  Radzymin 546
  Strachówka
  Tłuszcz 340
  Wołomin 580

  Miasto stołeczne Warszawa 1407
  lubie naszą okolicę
  piechocinski
  Nowicjusz
   
  Posty: 28
  Rejestracja: 02 Maj 2007, 18:18
  Miejscowość: iwiczna
   
  • Warto przeczytać
  • Men's Day 2010
   Myjnia bikini, dziewczyny, carwash, 38
   VERVA Street Racing 2010
   Koncepcyjny Opel Flextreme GT/E