Czyny o charakterze szczególnym

 • Taryfikator punktów karnych dla kierowców - Prawo o ruchu drogowym
  1. 10 pkt Popełnienie przestępstwa drogowego
  2. 6 pkt Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa
  3. 10 pkt Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
  4. 10 pkt Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
  5. 10 pkt Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego
  6. 6 pkt Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego