Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

 • Taryfikator punktów karnych dla kierowców - Prawo o ruchu drogowym
  1. Naruszenie zakazu cofania
   • 5 pktna drodze ekspresowej lub autostradzie
   • 2 pktw tunelu, na moście lub wiadukcie
  2. 2 pkt Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony
  3. 1 pkt Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju
  4. 1 pkt Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu
  5. 3 pkt Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie
  6. 3 pkt Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolnopomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia
  7. 2 pkt Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"
  8. 2 pkt Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem
  9. 2 pkt Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem
  10. 5 pkt Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku
  11. Naruszenie zakazu
   • 4 pktobjeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
   • 4 pktwjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
  12. 2 pkt Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
  13. 3 pkt Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne
  14. 1 pkt Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic
  15. 2 pkt Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej
  16. 5 pkt Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu