Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

 • Taryfikator punktów karnych dla kierowców - Prawo o ruchu drogowym
  1. 5 pkt Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania
  2. 3 pkt Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
  3. Naruszenie zakazu wyprzedzania
   • 10 pktna przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
   • 5 pktprzy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
   • 5 pktna zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
   • 5 pktna skrzyżowaniach
   • 5 pktna przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi
   • 5 pktna przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
  4. 5 pkt Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"
  5. 3 pkt Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym
  6. 3 pkt Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym