Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

 • Taryfikator punktów karnych dla kierowców - Prawo o ruchu drogowym
  1. 8 pkt Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
  2. Niezastosowanie się do
   • 6 pktsygnałów świetlnych
   • 6 pktsygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym
   • 6 pktsygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
  3. Niestosowanie się do znaków
   • 5 pktB-2 "zakaz wjazdu"
   • 5 pktB-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"
   • 5 pktB-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo"
   • 5 pktC-1 do C-12 "nakaz jazdy ..."
   • 5 pktF-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania
   • 5 pktP-8a do P-8c "strzałka kierunkowa"
   • 5 pktP-4 "linia podwójna ciągła"
   • 4 pktB-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"
   • 3 pktB-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..."
   • 2 pktB-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..."
  4. 1 pkt Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych
  5. 2 pkt Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"
  6. Niestosowanie się do znaków
   • 5 pktD-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T- 29
   • 5 pktP-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P- 20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D- 18a lub D-18b