Przewóz osób

 • Taryfikator punktów karnych dla kierowców - Prawo o ruchu drogowym
  1. 6 pkt Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami
  2. 4 pkt Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych
  3. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez
   • 2 pktkierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym
   • 1 pktkierującego innym pojazdem
  4. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez
   • 2 pktkierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne
   • 1 pktkierującego innym pojazdem
  5. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi
   • 1 pkt1 osobę
   • 2 pkt2 osoby
   • 3 pkt3 osoby
   • 4 pkt4 osoby
   • 5 pkt5 osób
   • 6 pkt6 osób
   • 7 pkt7 osób
   • 8 pkt8 osób
   • 9 pkt9 osób
   • 10 pkt10 osób lub więcej
  6. Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli
   • 3 pktliczba osób przekracza 5
   • 3 pktosoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy
  7. 2 pkt Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05, C07–C16, C17 i C18
  8. 2 pkt Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05