BPV (ANG.: BATTERY POSITIVE VOLTAGE)

  • Skróty dotyczące różnych dziedzin motoryzacji