BSW (ANG.: BRAKE SWITCH)

  • Skróty dotyczące różnych dziedzin motoryzacji