CAD - COMPUTER AIDED DESIGN

  • Skróty dotyczące różnych dziedzin motoryzacji