Tablice rejestracyjne

  • Rejestracja w samochodzie to unikalny numer identyfikujący auto