Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

 • Taryfikator mandatów karnych - Prawo o ruchu drogowym
  1. 150zł Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu (art. 90 lub art. 97)* / (art. 16 ust. 4)**
  2. 100zł Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem (art. 90)* / (art. 16 ust. 5)**
  3. 250zł Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem (art. 90)* / (art. 16 ust. 6)**
  4. 100zł Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy (art. 97)* / (art. 39 ust. 1)**
  5. Przewożenie dziecka w pojeździe
   • 150złpoza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci(art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3)**
   • 150złw foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera(art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 3)**
  6. 100zł Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa (art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 3)**
  7. 100zł Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem (art. 97)* / (art. 40 ust. 1)**
  8. 100zł Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym (art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 3)**
  9. 100zł Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem (art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 2)**
  10. 200zł Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem (art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 1)**
  11. 100zł Wjeżdżanie na pas między jezdniami (art. 90 lub art. 97)* / (art. 45 ust. 1 pkt 5)**
  12. 150zł Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego (art. 90)* / (art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3)**
  13. 150zł Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze (art. 97)* / (art. 41)**
  14. 300zł Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (art. 97)* / (art. 55 ust. 1)**
  1. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
  2. Włączanie się do ruchu
  3. Prędkość i hamowanie
  4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
  5. Wymijanie, omijanie i cofanie
  6. Wyprzedzanie
  7. Przecinanie się kierunków ruchu
  8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
  9. Holowanie
  10. Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
  11. Autostrady i drogi ekspresowe
  12. Zatrzymanie i postój
  13. Używanie świateł zewnętrznych
  14. Używanie pojazdów w ruchu drogowym
  15. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
  16. Przewóz osób
  * - Kwalifikacja prawna – ustawa Kodeks wykroczeń
  ** - Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych