Przecinanie się kierunków ruchu

 • Taryfikator mandatów karnych - Prawo o ruchu drogowym
  1. 350zł Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu (art. 90)* / (art. 26 ust. 1)**
  2. 350zł Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną (art. 90)* / (art. 26 ust. 2)**
  3. 350zł Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni (art. 90)* / (art. 26 ust. 4 albo ust. 5)**
  4. 350zł Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów (art. 90)* / (art. 27 ust. 1)**
  5. 350zł Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić (art. 90)* / (art. 27 ust. 1a)**
  6. 350zł Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią (art. 90)* / (art. 27 ust. 3)**
  7. 350zł Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej (art. 90 lub art. 97)* / (art. 26 ust. 7)**
  8. 300zł Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe (art. 90 lub art. 97)* / (art. 28 ust. 4 lub ust. 6)**
  9. 100zł Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku (art. 90 lub art. 97)* / (art. 26 ust. 6)**
  10. 300zł Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone (art. 97)* / (art. 28 ust. 3 pkt 1)**
  11. 300zł Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy (art. 97)* / (art. 28 ust. 3 pkt 2)**
  12. 250zł Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym (art. 90 lub art. 97)* / (art. 26 ust. 3 pkt 3)**
  13. 100zł Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy (art. 90 lub art. 97)* / (art. 26 ust. 3 pkt 3)**
  14. 300zł Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy (art. 90 lub art. 97)* / (art. 25 ust. 4 pkt 1)**
  1. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
  2. Włączanie się do ruchu
  3. Prędkość i hamowanie
  4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
  5. Wymijanie, omijanie i cofanie
  6. Wyprzedzanie
  7. Przecinanie się kierunków ruchu
  8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
  9. Holowanie
  10. Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
  11. Autostrady i drogi ekspresowe
  12. Zatrzymanie i postój
  13. Używanie świateł zewnętrznych
  14. Używanie pojazdów w ruchu drogowym
  15. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
  16. Przewóz osób
  * - Kwalifikacja prawna – ustawa Kodeks wykroczeń
  ** - Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych