Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

 • Taryfikator mandatów karnych - Prawo o ruchu drogowym
  1. 50zł Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku (art. 97)* / (art. 33 ust. 2)**
  2. 50zł Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić (art. 97)* / (art. 33 ust. 1)**
  3. 50zł Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych (art. 90)* / (art. 33 ust. 1)**
  4. 50zł Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku (art. 90)* / (art. 33 ust. 1a)**
  5. 250zł Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem (patrz następny punkt) (art. 90 lub art. 97)* / (art. 33 ust. 3 pkt 1)**
  6. 200zł Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru (art. 90)* / (art. 33 ust. 3 pkt 1 w zw. z ust. 3a)**
  7. 50zł Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach (art. 90)* / (art. 33 ust. 3 pkt 2)**
  8. 100zł Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów (art. 90)* / (art. 33 ust. 3 pkt 3)**
  9. 50zł Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych (art. 90 lub art. 97)* / (art. 33 ust. 5)**
  10. 100zł Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni (art. 90 lub art. 97)* / (art. 34 ust. 5 pkt 2)**
  11. 100zł Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem (art. 90 lub art. 97)* / (art. 34 ust. 5 pkt 3)**
  12. 50zł Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek (art. 90 lub art. 97)* / (art. 34 ust. 5 pkt 4)**
  13. 100zł Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi (art. 90 lub art. 97)* / (art. 35 ust. 1)**
  14. 50zł Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować (art. 90 lub art. 97)* / (art. 35 ust. 2)**
  15. 50zł Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi (art. 90 lub art. 97)* / (art. 37 ust. 1)**
  16. 50zł Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt (art. 90 lub art. 97)* / (art. 37 ust. 2 pkt 1)**
  17. 50zł Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia (art. 90 lub art. 97)* / (art. 37 ust. 2 pkt 2)**
  18. 50zł Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach (art. 90 lub art. 97)* / (art. 37 ust. 4 pkt 1)**
  19. 50zł Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość (art. 90 lub art. 97)* / (art. 37 ust. 4 pkt 3)**
  20. 50zł Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni (art. 90 lub art. 97)* / (art. 37 ust. 4 pkt 4)**
  21. 50zł Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów (art. 90 lub art. 97)* / (art. 37 ust. 4 pkt 5)**
  22. 50zł Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią (art. 97)* / (art. 46 ust. 3)**
  23. 50zł Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku (art. 90 lub art. 97)* / (art. 46 ust. 5)**
  24. 50zł Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt (art. 97)* / (art. 37 ust. 5)**
  1. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
  2. Włączanie się do ruchu
  3. Prędkość i hamowanie
  4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
  5. Wymijanie, omijanie i cofanie
  6. Wyprzedzanie
  7. Przecinanie się kierunków ruchu
  8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
  9. Holowanie
  10. Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
  11. Autostrady i drogi ekspresowe
  12. Zatrzymanie i postój
  13. Używanie świateł zewnętrznych
  14. Używanie pojazdów w ruchu drogowym
  15. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
  16. Przewóz osób
  * - Kwalifikacja prawna – ustawa Kodeks wykroczeń
  ** - Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych