Używanie pojazdów w ruchu drogowym

 • Taryfikator mandatów karnych - Prawo o ruchu drogowym
  1. 300zł Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym (art. 90 lub art. 97)* / (art. 53 ust. 2)**
  2. 200zł Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (art. 97)* / (art. 60 ust. 1 pkt 1)**
  3. 200zł Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych (art. 97)* / (art. 60 ust. 1 pkt 2)**
  4. 100zł Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne (art. 97)* / (art. 60 ust. 1 pkt 2)**
  5. 50zł Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu (art. 97)* / (art. 60 ust. 2 pkt 1)**
  6. 100zł Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi (art. 97)* / (art. 60 ust. 2 pkt 5)**
  7. 100zł Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem (art. 97)* / (art. 60 ust. 3)**
  8. 100zł Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe (art. 90 lub art. 97)* / (art. 32 ust. 6)**
  9. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez
   • 200złkierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież(art. 97)* / (art. 57 ust. 1)**
   • 50złoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone(art. 97)* / (art. 57 ust. 3)**
   • 200złkierującego innym pojazdem(art. 90)* / (art. 57 ust. 2)**
  10. Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku
   • 200złwłączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci(art. 97)* / (art. 57a ust. 1)**
   • 50złzdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób(art. 97)* / (art. 57a ust. 3)**
  11. 200zł Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby (art. 90 lub art. 97)* / (art. 58 ust. 1)**
  12. 200zł Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych (art. 90 lub art. 97)* / (art. 58 ust. 2)**
  13. 200zł Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych (art. 90 lub art. 97)* / (art. 54 ust. 1 lub ust. 3)**
  14. 100zł Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego (art. 90 lub art. 97)* / (art. 54 ust. 4)**
  15. 50zł Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic (art. 97)* / (art. 60 ust. 1 pkt 3)**
  16. do 300zł Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem (art. 97)* / (art. 60 ust. 2 pkt 2)**
  17. 100zł Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji (art. 97)* / (art. 59 ust. 2)**
  18. 100zł Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany (art. 97)* / (art. 60 ust. 1 pkt 4)**
  19. 100zł Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym (art. 97)* / (art. 60 ust. 2 pkt 3)**
  1. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
  2. Włączanie się do ruchu
  3. Prędkość i hamowanie
  4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
  5. Wymijanie, omijanie i cofanie
  6. Wyprzedzanie
  7. Przecinanie się kierunków ruchu
  8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
  9. Holowanie
  10. Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
  11. Autostrady i drogi ekspresowe
  12. Zatrzymanie i postój
  13. Używanie świateł zewnętrznych
  14. Używanie pojazdów w ruchu drogowym
  15. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
  16. Przewóz osób
  * - Kwalifikacja prawna – ustawa Kodeks wykroczeń
  ** - Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych