Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

  • Taryfikator mandatów karnych - Prawo o ruchu drogowym
    1. 200-500zł Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500) (art. 86 § 1)*
    2. 300-500zł Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500) (art. 86 § 2)*
    * - Kwalifikacja prawna – ustawa Kodeks wykroczeń
    ** - Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych