Wyprzedzanie

 • Taryfikator mandatów karnych - Prawo o ruchu drogowym
  1. 200zł Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi (art. 97)* / (art. 26 ust. 3 pkt 1)**
  2. 200zł Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi (art. 97)* / (art. 27 ust. 4)**
  3. Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy
   • 250złma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu(art. 90)* / (art. 24 ust. 1 pkt 1)**
   • 250złkierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania(art. 90)* / (art. 24 ust. 1 pkt 2)**
  4. 300zł Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia (art. 97)* / (art. 24 ust. 7 pkt 1)**
  5. 300zł Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi (art. 97)* / (art. 24 ust. 7 pkt 2)**
  6. 300zł Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach (art. 97)* / (art. 24 ust. 7 pkt 3)**
  7. 300zł Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi (art. 97)* / (art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6)**
  8. 300zł Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu (art. 97)* / (art. 24 ust. 2)**
  9. 200zł Wyprzedzanie z niewłaściwej strony (art. 97)* / (art. 24 ust. 3-5)**
  10. 350zł Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym (art. 90 lub art. 97)* / (art. 24 ust. 6)**
  11. 100zł Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia (art. 90 lub art. 97)* / (art. 24 ust. 6)**
  12. 300zł Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym (art. 97)* / (art. 24 ust. 11)**
  1. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
  2. Włączanie się do ruchu
  3. Prędkość i hamowanie
  4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
  5. Wymijanie, omijanie i cofanie
  6. Wyprzedzanie
  7. Przecinanie się kierunków ruchu
  8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
  9. Holowanie
  10. Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
  11. Autostrady i drogi ekspresowe
  12. Zatrzymanie i postój
  13. Używanie świateł zewnętrznych
  14. Używanie pojazdów w ruchu drogowym
  15. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
  16. Przewóz osób
  * - Kwalifikacja prawna – ustawa Kodeks wykroczeń
  ** - Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych