Znaki i sygnały drogowe

 • Taryfikator mandatów karnych - Prawo o ruchu drogowym
  1. Niestosowanie się do znaków:
   • 250złB-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli", B6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" lub B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą"(art. 92 § 1)* / (§ 18 ust. 1–3 lub ust. 6−8 [1])**
   • 250złB-13 do B-14 "zakaz wjazdu..."(art. 92 § 1)* / (§ 19 [1])**
   • 250złC-12 "ruch okrężny"(art. 92 § 1)* / (§ 36 ust. 1 [1])**
   • 150złB-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad m", B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad m" lub B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad m"(art. 92 § 1)* / (§ 20 ust. 1−3 [1])**
   • 500złB-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad.............. t" lub B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej większym niż................... t"(art. 92 § 1)* / (§ 18 ust. 4 i 5, § 20 ust. 4 lub § 20 ust. 5 i 6 [1])**
   • 100złB-8 do B-12 "zakaz wjazdu..."(art. 92 § 1)* / (§ 18 ust. 9–13 [1])**
   • 100złB-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"(art. 92 § 1)* / (§ 24 ust. 1 [1])**
   • 100złB-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"(art. 92 § 1)* / (§ 25 [1])**
   • 200złB-32 "stój – kontrola celna" lub jego odpowiedników(art. 92 § 1)* / (§ 26 [1])**
   • 100złB-35 "zakaz postoju"(art. 92 § 1)* / (§ 28 ust. 1 [1])**
   • 100złB-36 "zakaz zatrzymywania się"(art. 92 § 1)* / (§ 28 ust. 2 [1])**
   • 100złB-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."(art. 92 § 1)* / (§ 28 ust. 6 [1])**
   • 100złB-39 "strefa ograniczonego postoju"(art. 92 § 1)* / (§ 29 [1])**
   • 250złC-1 do C-11 "nakaz jazdy..." (art. 92 § 1)* / (§ 35 [1])**
   • 100złC-13 "droga dla rowerów"(art. 92 § 1)* / (§ 37 ust. 1 [1])**
   • 100złC-14 "prędkość minimalna"(art. 92 § 1)* / (§ 38 ust. 1 [1])**
   • 400złC-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi"(art. 92 § 1)* / (§ 41 [1])**
   • 100złBT-1 "ograniczenie prędkości"(art. 92 § 1)* / (§ 81 ust. 1 i 2 [1])**
   • 200złBT-3 "blokada zwrotnicy"(art. 92 § 1)* / (§ 81 ust. 3 [1])**
   • 100złP-2 "linia pojedyncza ciągła"(art. 92 § 1)* / (§ 86 ust. 3 [1])**
   • 200złP-3 "linia jednostronnie przekraczalna"(art. 92 § 1)* / (§ 86 ust. 4 [1])**
   • 200złP-4 "linia podwójna ciągła"(art. 92 § 1)* / (§ 86 ust. 5 [1])**
   • 100złP-7b "linia krawędziowa ciągła" (art. 92 § 1)* / (§ 86 ust. 8 pkt 2 [1])**
   • 100złP-17 "linia przystankowa"(art. 92 § 1)* / (§ 90 ust. 1 [1])**
   • 200złC-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"(art. 92 § 1)* / (§ 42 [1])**
   • 100złP-21 "powierzchnia wyłączona" (art. 92 § 1)* / (§ 90 ust. 5 [1])**
  2. 300zł Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" (art. 92 § 1)* / (§ 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1])**
  3. 100zł Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym (art. 92 § 1)* / (§ 99 [1] § 102 ust. 4 [1] § 107 [1])**
  4. Niestosowanie się do znaku:
   • 100złD-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS"(art. 92 § 1)* / (§ 49 ust. 1 lub 2 [1] § 91 ust. 1 [1])**
   • 100złD-13 "początek pasa ruchu powolnego" (art. 92 § 1)* / (§ 49 ust. 3 [1])**
   • 100złD-18 "parking", D-18a "parking – miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony"(art. 92 § 1)* / (§ 52 ust. 1–3, ust. 4 lub ust. 5 [1])**
   • 800złD-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29(art. 92 § 1)* / (§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1])**
   • 800złP-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b (art. 92 § 1)* / (§ 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [1])**
   • 100złD-19 "postój taksówek"(art. 92 § 1)* / (§ 53 [1])**
   • 250złF-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"(art. 92 § 1)* / (§ 72 lub § 87 ust. 1–2 [1])**
   • 200złBT-4 "stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie"(art. 92 § 1)* / (§ 81 ust. 4 [1])**
   • 100złP-18 "stanowisko postojowe", P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy"(art. 92 § 1)* / (§ 90 ust. 2–3 [1])**
   • 100złP-20 "koperta"(art. 92 § 1)* / (§ 90 ust. 4 [1])**
  5. Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
   • 200złwejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony(art. 92 § 1)* / (§ 98 ust. 2 pkt 2 [1])**
   • 300złkierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza, z wyłączeniem lp. 16(art. 92 § 1)* / (§ 100 [1])**
   • 500złkierującego pojazdem, z wyłączeniem lp. 105(art. 92 § 1)* / (§ 95–98, 102, 104 lub 106 [1])**
  * Wartość wskazana po znaku przełamania oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń. Przepis wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r.
  ** - Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych