Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny

 • Taryfikator mandatów karnych - Prawo o ruchu drogowym
  1. 50 - 500zł Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście (art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 1)* / (art. 26 ust. 1)**
  2. 50 - 300zł Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża (art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 1)* / (art. 26 ust. 2)**
  3. 50 - 300zł Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni (art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 1)* / (art. 26 ust. 4 albo ust. 5)**
  4. 50 - 200zł Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu (art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 1)* / (art. 17 ust. 2)**
  5. 50 - 100zł Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania (art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 1)* / (art. 11 ust. 5)**
  6. 50 - 500zł Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej (art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 2)* / (art. 26 ust. 7)**
  7. 50 - 500zł Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem (art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 3)* / (art. 26 ust. 3 pkt 1)**
  8. 50 - 500zł Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu (art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 4)* / (art. 26 ust. 3 pkt 2)**
  9. 50 - 100zł Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych (art. 86b § 2 w zw. z § 1 pkt 5)* / (art. 26 ust. 3 pkt 3)**
  10. 50zł Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku (art. 97)* / (art. 26 ust. 6)**
  1. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym
  2. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny
  * Wartość wskazana po znaku przełamania oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń. Przepis wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r.
  ** - Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych