Oleje stosowane w samochodach

 • Oleje samochodowe: jak dobrać olej, jego własności i klasyfikacje?
 • OLEJ SILNIKOWY
  Konstrukcyjny element silnika, spełniający cały szereg funkcji, takich jak:
  - zmniejszenie tarcia
  - zmniejszenie zużycia silnika
  - utrzymanie silnika w czystości
  - ochrona przed korozją
  - odprowadzenie ciepła
  - doszczelnianie komory spalania
  - inne
  PODSTAWOWE WŁASNOŚCI OLEJÓW
  Własność Charakterystyka:
  - lepkość w 100°C - Odpowiada w przybliżeniu lepkości oleju w normalnych warunkach pracy silnika
  - wskaźnik lepkości - Mówi o tym, jak zmienia się lepkość oleju wraz ze zmianami temperatury
  - lepkość w ujemnych temperaturach - Mówi o warunkach startu zimowego silnika
  - temperatura płynięcia - Temperatura, poniżej której olej ulega zestaleniu
  - temperatura zapłonu - Miara zawartości lotnych składników w oleju
  - odparowalność - Miara potencjalnych strat oleju przez odparowanie w czasie pracy silnika
  - liczba zasadowa (TBN) - Określa zdolności myjące i neutralizujące oleju

  Wyszczególnione wyżej własności są najczęściej stosowane do opisu charakterystyki jakościowej oleju. Przy ich pomocy można porównać oleje między sobą, określić zakres ich stosowania, a także skontrolować jakość oleju świeżego.
  DOBÓR OLEJÓW SILNIKOWYCH
  Jeżeli chcemy zastosować do silnika olej innego producenta (innej marki) to powinniśmy dobrać olej:
  - o tej samej klasie lepkości
  - o tej samej klasie jakościowej

  W przypadku braku zaleceń wg ACEA/CCMC może być wystarczająca klasyfikacja wg API z tym jednak zastrzeżeniem, że klasyfikacja europejska jest ostrzejsza i w większym stopniu uwzględnia europejskie konstrukcje silników. Olej niższej klasy jakoś ciowej można zastąpić olejem klasy np. SG/CD, ale nigdy odwrotnie. Nie jest również wskazane przechodzenie na stosowanie oleju lepszego o kilka klas np. z klasy SD na SG. Jeżeli mamy wątpliwości to najlepiej wybrać olej klasy lepkościowej SAE 15W/40 lub 10W/40. Są to optymalne klasy dla warunków klimatycznych w Polsce. Należy zwracać szczególną uwagę na informacje producenta olejów syntetycznych w zakresie mieszalności tych olejów z olejami mineralnymi. Jeżeli takiej informacji nie ma, nie należy mieszać olejów syntetycznych z mineralnymi.
  KLASYFIKACJA JAKOŚCIOWA OLEJÓW SILNIKOWYCH
  Według klasyfikacji API (Amerykański Instytut Naftowy) oleje dzieją się na dwie grupy:
  - oznaczone symbolem "S" przeznaczone dla silników z zapłonem iskrowym
  - oznaczona symbolem "C" przeznaczona dla silników z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnych)

  Grupa olejów silnikowych z zapłonem iskrowym obejmuje następujące kategorie:
  Silniki benzynowe: SA, SB, SC., SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL.
  Najwyższą jakość mają oleje kategorii SJ i SL, które stosuje się w najnowocześniejszych i najbardziej obciążonych silników (bezpośredni wtrysk, turbodoładowane, wyposażone w katalizator).

  Grupa olejów silnikowych z zapłonem samoczynnym obejmuje kategorie:
  Silniki wysokoprężne: CA, CB, CC, CD, CDII, CE, CF, CF-4, CL.
  Najwyższą jakość mają oleje kategorii CF i CL, które przeznaczone są do najbardziej wysilonych mechanicznie i cieplnie (także z doładowaniem) wysokoobrotowych silników wysokoprężnych.

  Grupa olejów silnikowych przeznaczonych zarówno do pojazdów z zapłonem iskrowym jak i samoczynnym (Oleje Uniweraslne). Oleje te oznacza się podwójnymi symbolami w układzie łamanym np: CF/SJ, API SG/CD, API SH/CD/EC, SAE 15W/40, API SG/CD.

  KLASYFIKACJA LEPKOŚCIOWA WEDŁUG SAE (stowarzyszenie inżynierów samochodowych)
  Oleje zimowe: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W
  Najniższą lepkość ma olej SAE 0W a najwyższą SAE 25W. Oleje posiadające w oznaczeniu literkę "W" (Winter - zima) znajdującą się przy cyfrze, są olejami zimowymi o niskiej temperaturze krzepnięcia przeznaczonymi do eksploatowania w okresie zimowym.

  Oleje letnie: 20, 30, 40, 50, 60
  Najniższą lepkość ma olej SAE 20 a najwyższą SAE 60. Oleje letnie w oznaczaniu nie posaidają literki "W". W praktyce wszystkie obecnie produkowane oleje są wielosezonowe i ich oznaczenia składa się z dwóch członów np. 15W/40. Wówczas mówimy, że w niskich temperaturach olej zachowuje się jak SAE 15W, natomiast po rozgrzaniu silnika jak SAE 40. Oleje o pierwszym członie w oznaczeniu niższym niż 15W a więc 10W, 5W, 0W, przeznaczone są przede wszystkim dla warunków ostrej zimy, gdyż gwarantują łatwiejszy rozruch silnika (są rzadsze w niskich temperaturach) oraz szybszy dopływ oleju do wszystkich punktów smarowniczych.

  KLASYFIKACJA EUROPEJSKA ACEA (CCMC)
  W związku z tym, że warunki eksploatacji pojazdów europejskich są odmienne w porównaniu z amerykańskimi, opracowano klasyfikację ACEA (CCMC). Uwzględnia ona jedynie nowoczesne, o wysokiej jakości oleje silnikowe. Występują tu dwie grupy: G - oleje do silników czterosuwowych o zapłonie ZI D - oleje do silników wysokoprężnych o zapłonie ZS W grupie G rozróżnia się klasy: G1, G2, G3, G4, G5 W grupie D rozróżnia się klasy: PD1, PD2, D1, D2, D3, D4, D5 (Uwaga : im wyższa liczba tym wyższa klasa) Klasy PD1 i PD2 dotyczą silników samochodów osobowych o zapłonie samoczynnym. Natomiast klasy D1, D2, D3, D4, D5 dotyczą samochodów ciężarowych o zapłonie samoczynnym.

  OLEJE ENERGOOSZCZĘDNE (klasyfikacja EC)
  Energia wytwarzana przez silnik spalinowy w części jest zużywana na pokonanie oporów wewnętrznych. Opory te są bezpośrednio zależne od lepkości oleju. W związku z tym silniki smarowane olejami o większej lepkości zużywają nieco więcej paliwa niż silniki o smarowane olejami o mniejszej lepkości. Oszczędność paliwa może być rzędu kilku procent. Na początku lat 90 Amerykański Instytut Naftowy wprowadził klasyfikację - Energy Conserving. Rozróżnia się:
  - EC I - oszczędność paliwa powyżej 1,5%
  - EC II - oszczędność paliwa powyżej 2,7%
  - EC III - oszczędność paliwa powyżej 3,9%

  Klasyfikacja EC odnosi się do samochodów osobowych dostawczych o masie całkowitej do 3855 kg.
  ACEA - Association des Constructeurs Européens d'Automobiles
  Nazwa oleju i klasa lepkościKlasa jakościWskaźnik
  lepkości
  Temperatura
  płynięcia
  Liczba zasadowa
  TBN

  Agip
  Agip Sint 2000 10W40 - półsyntetykAPI - SJ/CF EC170-36 st.C8,6mg KOH/g
  Agip Extra HTS 5W40 - syntetykAPI - SJ/CF210-43 st.C8,3mg KOH/g
  Agip F.1 Super Motoroil 15W40 - mineralnyAPI - SJ/CD153-24 st.C10mg KOH/g
  Agip Super Diesel Multigrade 15W40 - mineralnyAPI - CF-4/SG142-30 st.C11mg KOH/g
  Agip Sint Turbodiesel 10W40 - półsyntetykAPI - CF/SG169-36 st.C10mg KOH/g

  Aquila
  Aquila Extra Synthetic - syntetykAPI - SJ/CF180-40 st.C9mg KOH/g
  Aquila Super Semisynthetic 10W40 - półsyntetykAPI - SG/CD140-30 st.C9mg KOH/g
  Aquila Classic 15W40 - mineralnyAPI - SG/CD130-25 st.C9mg KOH/g
  Aquila for Gas 10W40 - półsyntetyk (silniki zasilane LPG)API - SG150-30 st.C7mg KOH/g
  Aquila Diesel Turbo-Max 15W40 - mineralnyAPI - CE/CF-4/SG130-24 st.C10,5mg KOH/g
  Aquila Diesel Turbo 15W40 - mineralnyAPI - CE/CF-4/SG130-24 st.C10mg KOH/g
  Aquila Diesel 15W40 - mineralnyAPI - CD/SF130-24 st.C12mg KOH/g

  BP
  BP Visco 5000 5W40 - syntetykAPI - SL/SH/CF EC177-57 st.C10,3mg KOH/g
  BP Visco 5000 5W40 - syntetykAPI - SL/SH/CF EC162-39 st.C8mg KOH/g
  BP Visco 3000 10W40 - półsyntetykAPI - SL/CF154-33 st.Cb.d.
  BP Visco 2000 15W40 - mineralnyAPI - SL/CF136-30 st.Cb.d.
  BP Motor Oil 15W40 - mineralnyAPI - SF/CD133-30 st.Cb.d.

  Castrol
  Castrol SLX 0W30 - syntetykAPI - SL/CF184-66 st.C8,7mg KOH/g
  Castrol RS 0W40 - syntetykAPI - SJ/CF185-54 st.Cb.d.
  Castrol RS 10W60 - syntetykAPI - SL/CF175-57 st.C10,1mg KOH/g
  Castrol TWS Motorsport 10W60 - syntetykAPI - SJ/CF181-42 st.C8,1mg KOH/g
  Castrol GTX Magnatec 5W40 - syntetykAPI - SL/CF164-48 st.C7,7mg KOH/g
  Castrol TXT Softec Plus 5W40 - syntetykAPI - SJ/CF169-42 st.C8,5mg KOH/g
  Castrol GTX5 Lightec 10W40 - półsyntetykAPI - SJ/CF154-39 st.C9,4mg KOH/g
  Castrol GTX3 Protec 15W40 - mineralnyAPI - SJ/CF144-27 st.C9,2mg KOH/g
  Castrol GTX 15W40 - mineralnyAPI - SG/CD140-33 st.C9,4mg KOH/g

  Elf
  Elf Synthese 0W40 - syntetykAPI - SJ/CF184-51 st.C8,7mg KOH/g
  Elf Synthese 5W40 - syntetykAPI - SJ/CF171-48 st.C12mg KOH/g
  Elf Synthese 5W50 - syntetykAPI - SG/CD185-48 st.C12mg KOH/g
  Elf Excellium LDX 5W40 - syntetykAPI - SL/CF170-42 st.C10,4mg KOH/g
  Elf Competition STI 10W40 - półsyntetykAPI - SJ/CF154-33 st.C9mg KOH/g
  Elf Sporti SRI 15W40 - mineralnyAPI - SJ135-27 st.C9mg KOH/g
  Elf Turbo Diesel 15W40 - mineralnyAPI - CF140-30 st.C11mg KOH/g

  Lotos
  Lotos Syntetic 5W40 - syntetykAPI - SJ/CF EC165-53 st.C11,5mg KOH/g
  Lotos Dynamic 0W40 - syntetykAPI - SJ/CF170-45 st.Cb.d.
  Lotos Traffic Thermal Control 5W-40 - syntetykAPI - SL/CF EC170-53 st.C10mg KOH/g
  Lotos Semisyntetic 10W40 - półsyntetykAPI - SG/CD150-44 st.C9,9mg KOH/g
  Lotos 15W40 - mineralnyAPI - SG/CD135-33 st.C8,5mg KOH/g
  Lotos Diesel 15W40API - CE/SF140-32 st.C10,5mg KOH/g
  Lotos City 15W40 - mineralnyAPI - SF/CC135-30 st.C5,7mg KOH/g
  Lotos City Diesel 20W50 - mineralnyAPI - CC134-30 st.C8,5mg KOH/g

  Mobil
  Mobil 1 Rally Formula 5W50 - syntetykAPI - SJ/CF EC184-54 st.C12mg KOH/g
  Mobil 1 0W40 - syntetykAPI - SL/CF EC II196-55 st.C9mg KOH/g
  Mobil 1 Turbo Diesel 0W40 - syntetykAPI - CF/SJ EC196-55 st.C9mg KOH/g
  Mobil Super SuperSyn 5W50 - syntetykAPI - SL/CF184-54 st.Cb.d
  Mobil Super S 10W40 - półsyntetykAPI - SJ/CF155-36 st.C10mg KOH/g
  Mobil Super 15W40 - mineralnyAPI - SJ/CF137; 127-27 st.C; -26 st.C10mg KOH/g

  Neste
  Neste City Pro 5W40 - syntetykAPI - SJ/CF158-48 st.C8,30mg KOH/g
  Neste Turbo 10W30 - półsyntetykAPI - CF/SF145-39 st.C10,70mg KOH/g
  Neste Turbo 15W40 - mineralnyAPI - CF/SF143-33 st.C10,10mg KOH/g
  Neste City Standard 10W40 - półsyntetykAPI - SH/CF155-42 st.C7,80mg KOH/g
  Neste Super 10W40 - mineralnyAPI - SH/CF145-36 st.C8,00mg KOH/g

  Orlen
  Orlen Platinum Synthetic 5W-40 - syntetykAPI - SL/CF175-46 st.C12,2mg KOH/g
  Orlen Platinum Synthetic 0W-30 - syntetykAPI - SL/CF173-51 st.C11,2mg KOH/g
  Orlen Platinum MaxEnergy 5W-30 - syntetykAPI - SL/CF160-39 st.C10,3mg KOH/g
  Orlen Platinum MaxPower 5W-50 - syntetykAPI - SL/CF172-36 st.C9,6mg KOH/g
  Orlen Platinum Rally Sport 10W-60 - półsyntetykAPI - SL/CF170-49 st.C10mg KOH/g

  Shell
  Shell Helix Ultra 5W40 - syntetykAPI - SL/CF EC187-42 st.C12,7mg KOH/g
  Shell Helix Ultra Racing 10W60 - syntetykAPI - SJ/CF EC183-45 st.Cb.d
  Shell Helix Plus 10W40 - półsyntetykAPI - SJ/CF EC160-36 st.C10,4mg KOH/g
  Shell Helix Super 15W40 - mineralnyAPI - SH/CD135-27 st.C10,6mg KOH/g
  Shell Rimula Ultra 10W40 - syntetykAPI - CD/CF164-45 st.C17mg KOH/g

  Statoil
  Statoil Lazerway 0W30 - syntetykAPI - SL167-54 st.Cb.d.
  Statoil Lazerway 5W40 - syntetykAPI - SL/CF165-51 st.C12mg KOH/g
  Statoil Superway X 10W40 - półsyntetykAPI - SJ/CF157-36 st.C8,1mg KOH/g
  Statoil Racingway HP 25W50 - syntetykAPI - SG/CD132-39 st.C11,8mg KOH/g
  Statoil Selfway  15W40 - mineralnyAPI - SG/CC147-36 st.C9,8mg KOH/g
  Statoil Powerway 15W40 - mineralnyAPI - CF-4/CE/SG140-33 st.C9,8mg KOH/g

  Total
  Total Quartz 9000 0W40 - syntetykAPI - SJ/SH/CF EC II176-42 st.C11,5mg KOH/g
  Total Quartz 9000 5W40 - syntetykAPI - SJ/CF172-53 st.C11mg KOH/g
  Total Quartz Future 9000 5W30 - syntetykAPI - SL/CF171-41 st.Cb.d.
  Total Quartz 7000 10W40 - półsyntetykAPI - SJ/CF150-41 st.C10,5mg KOH/g
  Total Quartz Diesel 7000 10W40 - półsyntetykAPI - CF150-44 st.C10,7mg KOH/g
  Total Quartz 5000 15W40 - mineralnyAPI - SJ/CF135-33 st.C10mg KOH/g
  Total Quartz Diesel 5000 15W40 - mineralnyAPI - CF140-37 st.C10,7mg KOH/g

  Quaker State
  Quaker State 5W-40 - syntetykAPI - SL/CF163-39 st.Cb.d.

  Valvoline
  Valvoline SynPower 0W-40 - syntetykAPI - SJ/CF EC II183-54 st.C10,5mg KOH/g
  Valvoline SynPower 5W-40 - syntetykAPI - SL/CF169-45 st.C10,3mg KOH/g
  Valvoline SynPower XL 0W-30 - półsyntetykAPI - SJ/CF160-42 st.C10,2mg KOH/g
  Valvoline Racing 10W-60 - półsyntetykAPI - SJ183-39 st.C11,8mg KOH/g

  PETRO - CANADA
  DURON E SYNTHETIC 10W-40CJ-4/SM160-48 st. C10,3mg KOH/g
  DURON SYNTHETIC 5W-40CI-4 PLUS/SL173-48 st. C10,3mg KOH/g
  DURON XL 10W-40CI-4 PLUS/SL156-48 st. C10,3mg KOH/g
  DURON 15W-40CI-4 PLUS/SL145-39 st.C9,1mg KOH/g
  SUPREME 5W-30SM/CF160-36 st.C7mg KOH/g
  SYNTHETIC 5W-40SL/CF159-54 st.C9,3mg KOH/g

  Zobacz więcej na naszym forum:

  - oleje samochodowe - forum

  - dobór oleju do samochodu

  Redakcja Forum Samochodowe nie bierze odpowiedzialności za jakość danych, do których udało nam się dotrzeć (zwł. że nieraz ten sam producent podaje na różne rynki różniące się informacje. Często też parametry podawane na stronach www są marketingowe i różnią się od tych zawartych w katalogach technicznych).