Toyota GT86 i Celica GT

Toyota GT86 i Celica GT – sportowa wnuczka i muskularna prababka na wspólnej sesji w Warszawie. Zdjęcia udostępnione dzięki agencji ComplexPR.