Zasady ogólne i przepisy porządkowe

 • Taryfikator mandatów karnych - Prawo o ruchu drogowym
  1. 500 - 2500zł Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu (art. 97)* / (art. 9 ust. 3)**
  2. 150zł Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu (art. 97)* / (art. 16 ust. 4)**
  3. 100zł Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem (art. 97)* / (art. 16 ust. 5)**
  4. 300zł Przewożenie w pojeździe kategorii M1 N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia: (art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3, 3a–3c)**
   • na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami;
   • w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci
  5. 300zł Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka (art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 4)**
  6. 300zł Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci (art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 5)**
  7. 300zł Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu (art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 6)**
  8. 300zł Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane (art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3a)**
  9. 100zł Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy (art. 97)* / (art. 39 ust. 1)**
  10. 100zł Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa (art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 1)**
  11. 100zł Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem (art. 97)* / (art. 40 ust. 1)**
  12. 100zł Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym (art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 40 ust. 1)**
  13. 500zł Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem (art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 1)**
  14. 500zł Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem (art. 97)* / (art. 45 ust. 2 pkt 2)**
  15. 100zł Wjeżdżanie na pas między jezdniami (art. 97)* / (art. 45 ust. 1 pkt 5)**
  16. 150zł Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego (art. 97)* / (art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3)**
  17. 150zł Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze (art. 97)* / (art. 41)**
  1. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
  2. Prędkość i hamowanie
  3. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
  4. Wymijanie, omijanie i cofanie
  5. Wyprzedzanie
  6. Przecinanie się kierunków ruchu
  7. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
  8. Holowanie
  9. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
  10. Autostrady i drogi ekspresowe
  11. Zatrzymanie i postój
  12. Używanie świateł zewnętrznych
  13. Używanie pojazdów w ruchu drogowym
  14. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
  15. Przewożenie osób
  * Wartość wskazana po znaku przełamania oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń. Przepis wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r.
  ** - Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych