Zatrzymanie i postój

 • Taryfikator mandatów karnych - Prawo o ruchu drogowym
  1. 100 - 300zł Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu (art. 97)* / (art. 46 ust. 1)**
  2. 100zł Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej (art. 97)* / (art. 46 ust. 2)**
  3. 150 - 300zł Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym (art. 97)* / (art. 46 ust. 3)**
  4. 50zł Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku (art. 97)* / (art. 47)**
  5. 50zł Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego (art. 97)* / (art. 47a)**
  6. Zatrzymywanie pojazdu:
   • 300złna przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania(art. 97)* / (art. 49 ust. 1 pkt 1)**
   • 100 - 300złna przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi(art. 97)* / (art. 49 ust. 1 pkt 2)**
   • 200złw tunelu, na moście lub na wiadukcie(art. 97)* / (art. 49 ust. 1 pkt 3)**
   • 100złna jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię(art. 97)* / (art. 49 ust. 1 pkt 4)**
   • 100złna jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni (art. 97)* / (art. 49 ust. 1 pkt 5)**
   • 100złw odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania(art. 97)* / (art. 49 ust. 1 pkt 6)**
   • 100złprzy lewej krawędzi jezdni(art. 97)* / (art. 49 ust. 1 pkt 7)**
   • 100złna pasie między jezdniami(art. 97)* / (art. 49 ust. 1 pkt 8)**
   • 100złw odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości(art. 97)* / (art. 49 ust. 1 pkt 9)**
   • 100złw odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu(art. 97)* / (art. 49 ust. 1 pkt 10)**
   • 100złna drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru(art. 97)* / (art. 49 ust. 1 pkt 11)**
  7. 100zł Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd (art. 97)* / (art. 49 ust. 2 pkt 1)**
  8. 100zł Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu (art. 97)* / (art. 49 ust. 2 pkt 2)**
  9. 100zł Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską (art. 97)* / (art. 49 ust. 2 pkt 3)**
  10. 100zł Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone (art. 97)* / (art. 49 ust. 2 pkt 4)**
  11. 200 - 300zł Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m (art. 97)* / (art. 49 ust. 2 pkt 5)**
  12. 150zł Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku (art. 84 lub art. 91)* / (art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2)**
  1. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
  2. Prędkość i hamowanie
  3. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
  4. Wymijanie, omijanie i cofanie
  5. Wyprzedzanie
  6. Przecinanie się kierunków ruchu
  7. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
  8. Holowanie
  9. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
  10. Autostrady i drogi ekspresowe
  11. Zatrzymanie i postój
  12. Używanie świateł zewnętrznych
  13. Używanie pojazdów w ruchu drogowym
  14. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
  15. Przewożenie osób
  * Wartość wskazana po znaku przełamania oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń. Przepis wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r.
  ** - Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych