Nowy taryfikator mandatów karnych od 1 grudnia 2021 - zmiany

14 Paź 2021, 11:03

Jak już zapewne większość kierowców słyszała od grudnia ma zmienić się trochę obecny taryfikator mandatów ma się to przyczynić do surowszego karania kierowców.

Jakie zmiany obejmują punkty karne ? Jest ich sporo a największą zmianą będzie to że można dostać za jedno wykroczenie aż 15pkt karnych. Podaję poniżej najważniejsze zmiany które udało mi się zebrać i ilość punków.

Wykroczenia i ilość punktów karnych

 1. 15 punktów karnych
  • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym
  • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym
  • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
  • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
  • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
  • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
  • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
  • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
  • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
 2. 13 punktów karnych
  • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h
 3. 10 punktów karnych
  • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h
  • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
  • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór (półzapór) oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone
  • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
  • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej
  • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: o 1 osobę lub więcej
 4. 8 punktów karnych
  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom
  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym
  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
  • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"
  • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
  • zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu
  • niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
  • naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
  • naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
  • naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie
  • naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach
  • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi
  • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
 5. 7 punktów karnych
  • nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania
 6. 6 punktów karnych
  • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h
  • przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami
  • niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 (STOP)
  • zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym
  • wyprzedzanie z niewłaściwej strony
  • wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym
  • spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu
  • naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych
  • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni
  • naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku
  • jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
  • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzenia mienia oraz obrażeń ciała
 7. 5 punktów karnych
  • niezastosowanie się do znaku P-4 (linia podwójna ciągła)
  • niezastosowanie się do znaku C-1 do C-12 (nakaz jazdy)
  • niezastosowanie się do znaku B-21 (zakaz skręcania w lewo) lub B-22 (zakaz skręcania w prawo)
  • niezastosowanie się do znaku B-2 (zakaz wjazdu)
  • niezastosowanie się do znaku B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach)
  • niezastosowanie się do znaków P8a do P8c (strzałka kierunkowa)
  • niezastosowanie się do znaków F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania
  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze
  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu
  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu
  • nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu
  • niestosowanie się do znaków P-18 (stanowisko postojowe) i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) albo P-20 (koperta) i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej), umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b
  • niestosowanie się do znaków D-18 (parking) lub D-18b (parking zadaszony), z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a (parking – miejsce zastrzeżone), z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
  • naruszenie zakazu zawracania
  • naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku
  • kierowanie pojazdem nie mając do tego uprawnień
  • ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu
 8. 4 punkty karne
  • niezastosowanie się do znaku B-31 (pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka)
  • przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych
  • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby
  • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu
 9. 3 punkty karne
  • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h
  • korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami
  • wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia
  • zakrywanie (zasłanianie świateł) oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne
  • pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia
  • niezastosowanie się do znaku B-3 do B-7 (zakaz wjazdu)
  • nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie
  • naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: osoby znajdują się między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy
  • naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: liczba osób przekracza 5
 10. 2 punkty karne
  • wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministerstwu Obrony Narodowej
  • utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru
  • omijanie pojazdu z niewłaściwej strony
  • niezastosowanie się do znaku B13 do B19 (zakaz wjazdu)
  • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
  • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu
  • niestosowanie się do znaków B-35 (zakaz postoju), B-36 (zakaz zatrzymywania się), B-37 (zakaz postoju w dni nieparzyste), B-38 (zakaz postoju w dni parzyste) lub B-19 (strefa ograniczonego postoju)
  • naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie
  • naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08, C 07 – C 16, C 17 i C 18
  • naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych
  • naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich
  • naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08
  • naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
  • naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym
  • naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju z wyjątkiem naruszenia określonego kodem H 21 (zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu)
  • naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne
  • naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem
  • jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym
  • naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"
  • naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym
 11. 1 punkt karny
  • naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem
  • naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem
  • kierowanie pojazdem pomimo dopuszczenia pojazdu do ruchu
  • ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic
  • niezastosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

Jeżeli coś przeoczyłem to dopiszcie :wink:
Rokiko
Stały forumowicz
 
Posty: 4798
Zdjęcia: 14

 • Ciekawe publikacje motoryzacyjne

  Retro Motor Show 2021 - setki pojazdów i tłumy wystawców
  Zakończone właśnie targi to kolejny w tym roku motoryzacyjny akcent na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Po Poznań Moto Fest, Ogólnopolskim Zlocie Czerwonych Samochodów oraz Caravans Salon Poland przyszedł ...
  BMW serii 3 - samochód do driftu
  Kompaktowe BMW urosło już do miana legendy driftu i sięgają po nie zarówno amatorzy, jak i doświadczeni zawodnicy. Na zawodach driftingowych zobaczymy przeróżne wersje i generacje serii 3 – od już dość ...

 •